You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Kapacitiva givare
  4. För användning i medelhöga temperaturer upp till 250 °C

För användning i medelhöga temperaturer upp till 250 °C

  • Nivådetektering, t.ex. i torkare och kristalliserare av plast
  • Enkel tryckknappsjustering till mediet
  • Lysdiod på sidan och bak för att indikera kopplingsstatusen
  • Mycket hög EMC-tålighet
  • Tålig mot statiska urladdningar

För användning i medelhöga temperaturer upp till 250 °C


Användning i höga omgivningstemperaturer upp till 250°C

Överallt där plastgranulat transporteras och bearbetas övervakar kapacitiva givare nivåer i rör och silor samt genom inspektionsglas vid formsprutningsmaskiners lastningsställen. Givaren måste då registrera en stor mängd plast på ett tillförlitligt sätt. Å ena sidan gäller det olika material, fuktighetsgrad och temperatur. Å andra sidan varierar partikelstorlekar och ämnenas ytor betydligt.

Inställningarna till mediet utförs med en enda knapptryckning. Eftersom givarhuvudet och elektroniken är åtskiljda är det möjligt att göra en nivådetektering i kristalliseringssystemet. Givarhuvudet är avsett för de rådande höga temperaturerna. Utvärderingselektroniken monteras utanför högtemperaturområdet. Genom den speciella mekaniska utformningen av givaren är den speciellt motståndskraftig mot elektrostatiska urladdningar.
För att begränsa antalet varianter går det att programmera kopplingsutgången som Brytande eller Slutande. Det går att se gränsnivån även på långt avstånd tack vare två väl synliga lysdioder.