You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Novosti
  3. Senzor tlaka PI za higijenske primjene

Senzor tlaka PI za higijenske primjene

Poboljšan isprobani i ispitani proizvod: Senzor tlaka PI sada s optimiziranom razlučivošću

Senzori tlaka ifm serije PI već godinama dokazuju svoju vrijednost u industriji hrane i pića. No čak se i ono što je već uspješno može poboljšati. Promjene tlaka sada se mogu vizualizirati putem IO-Linka u visokoj razlučivosti s približno 20.000 koraka. To je ogromna prednost, posebno za hidrostatsko mjerenje razine tlakom glave: U takvim primjenama senzor mora biti osmišljen za veći mjerni raspon kako bi izdržao dodatni tlak glave. Kod konvencionalnih senzora većim mjernim rasponom smanjuje se razlučivost otkrivanja tlaka – taj problem više ne postoji kod senzora PI.

Dodatna prednost: Senzorom se također otkriva temperaturu medija te se prenosi putem IO-Linka. To znači da više nije potrebno postavljati dodatnu mjernu točku temperature.

Prednosti proizvoda

Koje su prednosti novog senzora tlaka PI?

Keramička mjerna ćelija
Senzor ima keramičku mjernu ćeliju visoke čistoće. Time se dobiva visoka otpornost i dugotrajna stabilnost, čak i uz česte vršne vrijednosti tlaka ili preopterećenja. Pored toga, keramika je otporna na abrazivne medije.
Optimizirana ventilacija
Ventilacija je optimizirana u usporedbi s prethodnim senzorima serije PI. Vlaga stoga pouzdano otječe s membrane Goretex ako je senzor postavljen tako da je zaslon okrenut prema gore ili dolje.
Ravna mjerna ćelija
Mjerna ćelija koja je u ravnini s procesom otklanja svaku šansu za stvaranje naslaga. Samo materijali neškodljivi za hranu i koje nije potrebno održavati dolaze u dodir s medijem.
Otpornost na visoke temperature i njihovo mjerenje
S obzirom na to da je senzor trajno otporan na temperature medija do 150 °C, senzor ih također može mjeriti i ciklički ih slati putem IO-Linka.
IP69K
Zahvaljujući razredu zaštite IP69K, senzor ne samo da je trajno otporan na teške uvjete, već ispunjava i sve zahtjeve prehrambene industrije.

Uobičajena područja upotrebe

Senzori tlaka nove serije PI1xxx idealni su za mjerenje tlaka u spremnicima i cijevima u proizvodnji hrane – na primjer, u mljekarama, pivovarama i mnogim drugim primjenama gdje se upotrebljavaju tekućine.

Precizan nadzor razine u spremnicima

 

 

Teški uvjeti: čišćenje kugle za raspršivanje

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

32-bitna razlučivost IO-Linka
Novim senzorom PI s 32-bitnom razlučivošću i oko 20.000 koraka nudi se detaljan prikaz čak i u širokim mjernim rasponima.
Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Link omogućuje prijenos podataka bez gubitaka jer su gubici konverzije isključeni putem digitalne komunikacije, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. Dijagnostički podaci također se pružaju putem IO-Linka.
Transparentni procesi
Trenutačni tlak se šalje precizno s najvećom mogućom razlučivošću putem IO-Linka. Time se olakšava praćenje procesa u svakom trenutku. Pored toga, temperatura medija ciklički se šalje putem IO-Linka.
Jednostavno postavljanje
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka.
To je podržano funkcijom simulacije, između ostalog.

Poboljšana tehnologija

Veća razlučivost, revidirani dizajn

Novi senzori tlaka koji su dostupni s različitim mjernim rasponima od vakuuma do 100 bara komuniciraju putem sustava IO-Link 1.1 i nude razlučivost od oko 20.000 koraka. To je osobito važno za primjene u kojima se mjere diferencijalni tlakovi i stoga se može upotrebljavati samo mali dio mjernog raspona. U novoj je seriji poboljšana i kompenzacija temperature.

Čak i naizgled mala poboljšanja dizajna senzora mogu uvelike utjecati na primjenu. Na primjer, odušak na novom senzoru tlaka pomaknut je za 90° i sada se nalazi sa strane kada se postavi na uobičajeni način. Time se sprječava, na primjer, da se kondenzat skupi na membrani oduška i da uzrokuje prljanje ili narušavanje funkcije. PI je optimiziran i u smislu jednostavnosti za upotrebu za korisnike: Novi koncept upravljanja s tri dodirne tipke čini postavljanje parametara mnogo praktičnijim, a time i bržim.