You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Novosti
  3. Senzor tlaka PI za higijenske primjene

Senzor tlaka PI za higijenske primjene

Poboljan isprobani i ispitani proizvod: Senzor tlaka PI sada s optimiziranom razlučivoću

Senzori tlaka ifm serije PI već godinama dokazuju svoju vrijednost u industriji hrane i pića. No čak se i ono to je već uspjeno može poboljati. Promjene tlaka sada se mogu vizualizirati putem IO-Linka u visokoj razlučivosti s približno 20.000 koraka. To je ogromna prednost, posebno za hidrostatsko mjerenje razine tlakom glave: u takvim primjenama senzor mora biti osmiljen za veći mjerni raspon kako bi izdržao dodatni tlak glave. Kod konvencionalnih senzora većim mjernim rasponom smanjuje se razlučivost otkrivanja tlaka, no taj problem vie ne postoji kod senzora PI.

Dodatna prednost: senzorom se također otkriva temperaturu medija te se prenosi putem IO-Linka. To znači da vie nije potrebno postavljati dodatnu mjernu točku temperature.

Prednosti proizvoda

Koje su prednosti novog senzora tlaka PI?

Keramička mjerna ćelija
Senzor ima keramičku mjernu ćeliju visoke čistoće. Time se dobiva visoka otpornost i dugotrajna stabilnost, čak i uz česte vrne vrijednosti tlaka ili preopterećenja. Pored toga, keramika je otporna na abrazivne medije.
Optimizirana ventilacija
Ventilacija je optimizirana u usporedbi s prethodnim senzorima serije PI. Vlaga stoga pouzdano otječe s membrane Gore-Tex ako je senzor postavljen tako da je zaslon okrenut prema gore ili dolje.
Izravno ugradiv procesni priključak
Mjerna ćelija koja je u ravnini s procesom otklanja svaku ansu za stvaranje naslaga. Samo materijali koji ispunjavaju higijenske zahtjeve dolaze u dodir s medijem.
Otpornost na visoke temperature i njihovo mjerenje
S obzirom na to da je senzor trajno otporan na temperature medija do 150 °C, senzor ih također može mjeriti i ciklički ih slati putem IO-Linka.
Jednodijelno, zavareno kućite od nehrđajućeg čelika s IP69K
Zahvaljujući potpuno zavarenom kućitu od nehrđajućeg čelika i stupnju zatite IP69K, senzor ne samo da trajno podnosi teke uvjete, već također ispunjava sve zahtjeve prehrambene industrije.

Uobičajena područja upotrebe

Senzori tlaka nove serije PI1 idealni su za mjerenje tlaka u spremnicima i cijevima u proizvodnji hrane, na primjer, u mljekarama, pivovarama i mnogim drugim primjenama gdje se upotrebljavaju tekućine.

Precizan nadzor razine u spremnicima

Teki uvjeti: čićenje kugle za rasprivanje

Slučajevi upotrebe

Nadzor razine pjenastog medija

Određivanje razine u spremnicima s pjenastim medijima vrlo je zahtjevna primjena. Većina mjerenja odozgo prema dolje oslanja se na stabilnu povrinu medija radi postizanja pouzdanih mjerenja. Pored toga, pjena može utjecati na jačinu signala ili uzrokovati netočna mjerenja.
Otkrivanje hidrostatskog tlaka idealno je u takvim primjenama jer pjena na mediju ima malo ili nimalo utjecaja na odgovarajuće mjerenje razine. Time se izbjegavaju netočna mjerenja i gubitci signala te se povećavaju izvedba i dostupnost stroja.

Zahvaljujući senzoru PI1 možemo precizno i točno pratiti razinu u naim spremnicima s pjenastim medijima, to nam omogućuje da cijelo vrijeme držimo proces na oku i osiguramo dosljednu kvalitetu procesa.

Klijent iz mliječne industrije

Praćenje tlaka u cijevima s vrnim tlakom

Klijent drutva ifm u prehrambenoj industriji upotrebljava PI1 za nadzor tlaka u cijevima. U tom je slučaju senzor idealno prilagođen svojom visokom razlučivoću i jasnim prikazom procesne vrijednosti putem zaslona.
Drugu prednost predstavlja upotrijebljena keramička mjerna ćelija, koja lako podnosi vrne tlakove. Potencijalna kontaminacija proizvoda do koje može doći zbog istjecanja tekućine dijafragme također se eliminira putem keramičke mjerne ćelije.

Vrne vrijednosti tlaka nastaju u naim cijevima zbog ventila za brzo prebacivanje. To ne ometa keramičku mjernu ćeliju PIs, čime se smanjuju neplanirani prekidi rada i nai sustavi ostaju dostupni.

Klijent iz proizvodnje pića

Nadziranje tlaka u spremnicima za fermentaciju

Procesi u spremnicima za fermentaciju obično ostavljaju ostatke. Radi uklanjanja tih ostataka, uz konvencionalni postupak CIP često se upotrebljavaju kugle za rasprivanje za čićenje unutranjosti spremnika visokim tlakom.

Senzor tlaka serije PI1 može izdržati izravan visokotlačni mlaz vodenih mlaznica i kugla za rasprivanje zahvaljujući svojoj keramičkoj kapacitivnoj mjernoj ćeliji. Mnogo je tvrđa i stabilnija od uobičajenih metalnih dijafragmi, koje se u ovim primjenama lako mogu deformirati i trajno otetiti.

Zahvaljujući senzoru serije PI1, kvarovi opreme u spremniku za fermentaciju mogu se smanjiti te se mogu spriječiti neplanirani prekidi rada. Za to je uvelike zaslužna robusna keramička mjerna ćelija.

Proizvođač alkoholnih pića

Priključivanje sustava

Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku

32-bitna razlučivost IO-Linka
Novim senzorom PI s 32-bitnom razlučivoću i oko 20.000 koraka nudi se detaljan prikaz čak i u irokim mjernim rasponima.
Prijenos podataka bez gubitaka
IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao to su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. Dijagnostički podaci također se pružaju putem IO-Linka.
Transparentni procesi
Trenutačni tlak alje se precizno s najvećom mogućom razlučivoću putem IO-Linka. Time se olakava praćenje procesa u svakom trenutku. Pored toga, temperatura medija ciklički se alje putem IO-Linka.
Jednostavno postavljanje
Senzor tlaka može se brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka.
To je podržano funkcijom simulacije, između ostalog.

Poboljana tehnologija

Veća razlučivost, revidirani dizajn

Novi senzori tlaka koji su dostupni s različitim mjernim rasponima od vakuuma do 100 bara komuniciraju putem sustava IO-Link 1.1 i nude razlučivost od oko 20.000 koraka. To je osobito važno za primjene u kojima se mjere diferencijalni tlakovi i stoga se može upotrebljavati samo mali dio mjernog raspona. U novoj je seriji poboljana i kompenzacija temperature.

Čak i naizgled mala poboljanja dizajna senzora mogu uvelike utjecati na primjenu. Na primjer, oduak na novom senzoru tlaka pomaknut je za 90° i sada se nalazi sa strane kada se postavi na uobičajeni način. Time se sprječava, na primjer, da se kondenzat skupi na membrani oduka i da uzrokuje prljanje ili naruavanje funkcije. PI je optimiziran i u smislu jednostavnosti za upotrebu za korisnike: Novi koncept upravljanja s tri dodirne tipke čini postavljanje parametara mnogo praktičnijim, a time i bržim.