You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Sanitarna primjena

Senzori tlaka za higijenske primjene

Skupina senzora Raspon tlaka Srednja temperatura Signal Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

PI27/PI28
-1…25bara
(100bara – PI2602)
–25…+125°C • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
• brojčani prikaz
• statusni LED
• dostupni uobičajeni higijenski nastavci
• 4…20mA /20…4mA skalabilno analogno

PI22/PI23
-1…25bara -25…200°C • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
• brojčani prikaz
• statusni LED
• integrirana obujmica s usječnim prstenovima od 1,5" i 2"
• dijafragma SS s punećom tekućinom koja se može rabiti u prehrambenoj industriji
Najveća otpornost na toplinski udar•
• 4…20mA /20…4mA skalabilno analogno

PG27/PG28
-1…40bara –25…+125°C • odašiljač
• sklopka
• analogni/digitalni prikaz
• 4…20mA / 20…4mA skalabilno analogno

PM15/PM16/PM17
-1…40bara
(100bara – PM1602)
–25…+125°C • odašiljač
• IO-Link
• 4…20mA skalabilno analogno
• okretni odušnik za fleksibilnu montažu
• temperatura uređaja dostupna putem sustava IO-Link