You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Senzori tlaka po primjeni
  2. Hidraulička ulja

Senzori tlaka za hidraulička ulja

Skupina senzora Raspon tlaka Signal Vizualizacija Točke koje treba uzeti u obzir

PN
-1…600bara • odašiljač
• sklopka
• IO-Link
• brojčani prikaz
• statusni LED
• dvobojni prikaz
• 4…20mA / 0…10V DC skalabilno analogno

PG24
-1…400bara • odašiljač
• sklopka
• brojčani prikaz
• statusni LED
• analogni/digitalni prikaz
• 4…20mA / 20…4mA skalabilno analogno
• prošireni mjerni raspon do 600bara

PA
-1…600bara Odašiljač • 4…20mA / 0…10V DC fiksno analogno
• zaštita IP68/IP69K

PT/PU
-1…600bara Odašiljač • najmanji profil
• vrijeme odziva < 1ms
• 4…20mA / 0…10V DC fiksno analogno
• velika otpornost na udare/vibraciju
• zaštita IP67/IP69K
• čep ventila M12 ili DIN

PV
-1…600bara • sklopka
• IO-Link
• najmanji profil
• sklopne točke koje se mogu konfigurirati softverom
• zaštita IP67/IP69K
• praćenje temperature

PK
0…400bara Sklopka Statusni LED • Jednostavna prilagodba sklopnih točaka pomoću dvaju prstenova za namještanje