You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Uutisia
  3. PI-sarjan paineanturi hygieenisten tilojen sovelluksiin

PI-sarjan paineanturi hygieenisten tilojen sovelluksiin

Testattu ja hyväksi koettu tuote nyt entistäkin parempi: PI-paineanturi nyt optimoidulla resoluutiolla

Jo vuosia ifm:n PI-sarjan paineanturit ovat osoittaneet arvonsa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksissa. Mutta hyvääkin voidaan aina parantaa. Paineenvaihtelut voidaan nyt visualisoida IO-Linkin kautta suurella n. 20000 portaan resoluutiolla. Tämä on valtava etu - erityisesti pääpaineen avulla suoritettavissa hydrostaattisissa pinnankorkeusmittauksissa: Tällaisiin sovelluksiin anturi pitää mitoittaa laajemmalle mittausalueelle, jotta se kestäisi ylimääräisen pääpaineen. Perinteisillä antureilla laajempi mittausalue huonontaa painemittauksen resoluutiota - uusilla PI-sarjan antureilla tätä ongelmaa ei enää ole.

Toinen etu: Anturi tunnistaa myös mitattavan aineen lämpötilan ja siirtää sen IO-Linkin kautta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ylimääräisiä mittauspisteiden asetuksia ei enää tarvita.

Tuotteen edut

Mitkä ovat uuden PI-sarjan paineantureiden edut?

Keraaminen mittakenno
Anturissa on erittäin puhdas keraaminen mittakenno. Tämä tarjoaa hyvän vastustuskyvyn ja pitkäaikaisen stabiilisuuden - myös toistuvien painepiikkien tai ylikuormitusten yhteydessä. Lisäksi keramiikka kestää hyvin myös hankaavia aineita.
Optimoitu tuuletus
Aikaisempiin PI-sarjan malleihin verrattuna uusien antureiden tuuletus on nyt optimoitu. Kosteus poistuu luotettavasti Goretex-membraanikalvon kautta, jos anturi on asennettu siten, että näyttö osoittaa ylös- tai alaspäin.
Uppoasennettava mittakenno
Prosessiin uppoasennettava mittakenno ei anna epäpuhtauksien tarttumiselle mitään mahdollisuuksia. Vain elintarvikeyhteensopivat ja huoltovapaat materiaalit ovat yhteydessä mitattavaan aineeseen.
Hyvä lämpötilakestoisuus ja -mittaus
Jatkuvan 150°C lämpötilakestoisuutensa (mitattava aine) ansiosta anturi pystyy mittaamaan korkeita lämpötiloja ja siirtämään ne sykleittäin IO-Linkin kautta.
IP69K
Sen lisäksi, että anturi kestää hyvän suojausluokkansa (IP69K) ansiosta jatkuvasti vaikeita olosuhteita, se täyttää myös kaikki elintarviketeollisuuden vaatimukset.

Tyypillisiä sovellutuksia

PI1xxx-sarjan paineanturit soveltuvat erittäin hyvin paineen mittaukseen elintarviketuotannon säiliöissä ja putkissa - esim. meijereissä, panimoissa ja monissa muissa sovelluksissa, joissa käytetään nesteitä.

Tarkka pinnankorkeuden valvonta säiliöissä

 

 

Hankalat käyttöympäristöt: suihkukuulapuhdistus

Lisäarvoa IO-Linkin ansiosta

32 bitin IO-Link -resoluutio
32 bitin ja n. 20000 portaan resoluutionsa ansiosta uusi PI-sarja tarjoaa yksityiskohtaisen näytön yli koko laajan mittausalueen.
Häviötön signaalin siirto
IO-Link mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muunnoshäviöitä ei digitaalisen siirron vuoksi synny, ja ulkoisilla vaikuttajilla, kuten esim. magneettikentillä, ei ole mitään vaikutusta tiedonsiirtoon. Myös diagnostiikkadata voidaan siirtää IO-Linkin kautta.
Läpinäkyvät prosessit
Mitattu painearvo lähetetään IO-Linkin kautta tarkasti ja suurimmalla mahdollisella resoluutiolla. Tämä mahdollistaa prosessisi silmälläpidon joka hetki. Lisäksi myös aineen lämpötila lähetetään syklisesti IO-Linkin kautta.
Helppo käyttöönotto
Paineanturi voidaan konfiguroida nopeasti ja helposti IO-Linkin kautta.
Tätä tukee myös mm. simulointitoiminto.

Parannettu teknologia

Suurempi resoluutio, uusi malli

Uudet paineanturit, joita on saatavana erilaisilla mittausalueilla tyhjiöstä aina 100 bar asti, kommunikoivat IO-Linkin (versio 1.1)kautta ja tarjoavat n. 20000 portaan resoluution. Tämä on erityisen tärkeätä sellaisissa sovelluksissa, joissa mitataan paine-eroja, ja käytössä on siten vain pieni osa mittausalueesta. Uudessa anturisarjassa on myös entistäkin parempi lämpötilakompensointi.

Myös näennäisesti pienillä rakennemuutoksilla voi olla suuri vaikutus sovellukseen. Esimerkiksi uuden anturin ilmanvaihtoaukkoa on siirretty 90°, ja se sijaitsee nyt perinteisessä asennuksessa anturin sivulla. Tämä estää esimerkiksi kondenssiveden kerääntymisen tuuletusaukon membraaniin ja estää samalla likaantumisen vaikutukset toimintaan. PI-sarja on myös optimoitu käyttäjäystävällisyyttä ajatellen; Kolmeen painikkeeseen perustuva käyttökonsepti tekee parametroinnista kätevämpää ja siten myös nopeampaa.