You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
  1. Paineanturit sovelluksittain
  2. Uutisia

PI-paineanturi hygieenisiin sovelluksiin

Luotettava paranneltu tuote: PI-paineanturi nyt optimoidulla resoluutiolla

PI-sarjan ifm-paineanturit ovat jo vuosien ajan osoittaneet arvonsa elintarvike- ja juomateollisuudessa. Mutta hyvääkin voidaan aina parantaa. Paineenvaihtelut voidaan nyt visualisoida IO-Linkin kautta korkealla noin 20000 portaan resoluutiolla. Tämä on valtava etu erityisesti pääpaineen avulla suoritettavissa hydrostaattisissa pinnantason mittauksissa: Anturi pitää mitoittaa tällaisissa sovelluksissa laajemmalle mittausalueelle, jotta se kestäisi ylimääräisen pääpaineen. Perinteisiä antureita käytettäessä laajempi mittausalue huonontaa painemittauksen resoluutiota uusilla PI-sarjan antureilla tätä ongelmaa ei enää ole.

Toinen etu: Anturi tunnistaa myös mitattavan aineen lämpötilan ja lähettää sen IO-Linkin kautta. Tämä tarkoittaa, että ylimääräisiä lämpötilan mittauspisteiden asetuksia ei enää tarvita.

Tuotteen edut

Mitä etuja uusi PI-paineanturi tarjoaa?

Keraaminen mittauskenno
Anturissa on vankka, uppoasennettu keraaminen mittauskenno. Se tarjoaa korkean kestävyyden ja pitkäaikaisen stabiiliuden myös usein toistuvien painepiikkien tai ylikuormitusten yhteydessä. Lisäksi keramiikka kestää hyvin hankaavia aineita.
Optimoitu ilmanvaihto
Ilmanvaihto on optimoitu verrattuna aikaisempiin PI-sarjan malleihin. Kosteus poistuu luotettavasti Gore-Tex-kalvolta, jos anturi on asennettu siten, että näyttö osoittaa ylös- tai alaspäin.
Uppoasennettava liitäntä
Prosessiin uppoasennettava mittakenno ei anna epäpuhtauksien tarttumiselle mitään mahdollisuuksia. Vain hygieniavaatimukset täyttävät materiaalit ovat kosketuksissa mitattavan aineen kanssa.
Hyvä lämpötilankestävyys ja -mittaus
Koska anturin jatkuva lämpötilakestoisuus on jopa 150 °C, se pystyy mittaamaan myös korkeita lämpötiloja ja lähettämään ne syklisesti IO-Linkin kautta.
Yksiosainen, hitsattu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kotelo IP69K
Anturi kestää täysin hitsatun ruostumattomasta teräksestä valmistetun kotelon ja kotelointiluokan IP69K ansiosta pysyvästi haastavia olosuhteita sekä täyttää myös kaikki elintarviketeollisuuden vaatimukset.

Tyypillisiä sovelluksia

Uuden PI1-sarjan paineanturit soveltuvat erinomaisesti paineen mittaukseen elintarviketuotannon säiliöissä ja putkissa, esimerkiksi meijereissä, panimoissa ja monissa muissa sovelluksissa, joissa käytetään nesteitä.

Tarkka pinnantason valvonta säiliöissä

Hankalat käyttöympäristöt: suihkukuulapuhdistus

Käyttötapaukset

Vaahtoavien aineiden pinnantason valvonta

Vaahtoavia aineita sisältävien säiliöiden pinnantason määrittäminen on erittäin haastavaa. Useimmat ylhäältä alaspäin tehtävät mittaukset perustuvat aineen stabiiliin pintaan, jotta saataisiin luotettava mittaus. Lisäksi vaahto voi heikentää signaalinvoimakkuutta tai aiheuttaa epätarkkoja mittauksia.
Hydrostaattisen paineen mittaus on optimaalinen tällaisiin sovelluksiin, koska aineen päällä oleva vaahto vaikuttaa vain vähän tai ei lainkaan vastaavaan pinnantason mittaukseen. Näin vältetään virheelliset mittaukset ja signaalihäviöt ja lisätään koneen suorituskykyä ja käytettävyyttä.

PI1-anturin ansiosta voimme valvoa tarkasti ja täsmällisesti vaahtoavia aineita sisältävien säiliöiden pinnantasoa, jolloin voimme pitää prosessia jatkuvasti silmällä ja varmistaa tasaisen prosessilaadun.

Meijeriteollisuuden asiakas

Paineenvalvontaa putkissa, joissa esiintyy painepiikkejä

Elintarviketeollisuudessa toimiva ifm:n asiakas käyttää PI1-anturia paineen valvontaan putkissa. Anturi soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti korkean resoluutionsa ja prosessiarvon selkeän näytön ansiosta.
Toisen edun tarjoaa käytettävä keraaminen mittauskenno, joka sietää hyvin painepiikkejä. Keraaminen mittauskenno eliminoi myös tuotekontaminaation mahdollisuuden, jonka kalvonesteen vuotaminen voisi aiheuttaa.

Putkissamme esiintyy painepiikkejä nopeasti kytkeytyvien venttiilien vuoksi. Ne eivät haittaa PI-antureiden keraamista mittauskennoa, mikä vähentää suunnittelemattomia seisokkeja ja pitää järjestelmämme käytettävissä.

Juomateollisuuden asiakas

Käymistankkien paineenvalvonta

Käymistankeissa suoritettavista prosesseista jää yleensä jäämiä. Näiden jäämien poistamiseen käytetään usein perinteisen CIP-prosessin lisäksi suihkukuulia, joilla säiliön sisäpuoli puhdistetaan korkealla paineella.

PI1-sarjan paineanturi kestää keraamisen kapasitiivisen mittauskennon ansiosta vesisuuttimien ja suihkukuulien suoraa korkeapainesuihkua. Mittauskenno on paljon kovempi ja vakaampi perinteisiin metallikalvoihin verrattuna, jotka voivat vääntyä ja vaurioitua helposti ja pysyvästi näissä sovelluksissa.

PI1-sarjan anturilla käymistankin laitevikoja voidaan vähentää ja suunnittelemattomia seisokkeja voidaan ehkäistä. Tämä on pitkälti kestävän keraamisen mittauskennon ansiota.

Alkoholijuomien valmistaja

Järjestelmän liitäntä

IO-Link tuo lisäarvoa

32-bittinen IO-Link-resoluutio
Uusi PI-anturi 32-bittisellä resoluutiolla ja noin 20000 portaalla tarjoaa yksityiskohtaisen näytön myös laajoilla mittausalueilla.
Häviötön tiedonsiirto
IO-Link mahdollistaa häviöttömän tiedonsiirron, koska muuntohäviöt ovat digitaalisessa kommunikaatiossa poissuljettuja eivätkä ulkoiset vaikutukset, kuten magneettikentät, häiritse sitä lainkaan. Myös diagnoosidata lähetetään IO-Linkin kautta.
Läpinäkyvät prosessit
Nykyinen paine lähetetään tarkasti ja mahdollisimman suurella resoluutiolla IO-Linkin kautta. Näin prosessia on helppo seurata milloin tahansa. Lisäksi aineen lämpötila ilmoitetaan syklisesti IO-Linkin kautta.
Helppo käyttöönotto
Paineanturin konfigurointi on nopeaa ja helppoa IO-Linkin kautta.
Sitä tuetaan muun muassa simulointitoiminnolla.

Parannettu teknologia

Korkeampi resoluutio, paranneltu malli

Uudet paineanturit, joita on saatavana eri mittausalueilla tyhjiöstä aina 100 baariin asti, kommunikoivat IO-Link 1.1:n kautta ja tarjoavat noin 20000 portaan resoluution. Tämä on erityisen tärkeää sellaisissa sovelluksissa, joissa mitataan paine-eroja, ja käytettävissä on siten vain pieni osa mittausalueesta. Uudessa anturisarjassa on myös entistä parempi lämpötilakompensointi.

Myös anturirakenteen näennäisen pienillä parannuksilla voi olla suuri vaikutus sovellukseen. Esimerkiksi uuden paineanturin ilmanvaihtoaukkoa on siirretty 90°, ja se sijaitsee nyt perinteisessä asennuksessa anturin sivulla. Tämä estää esimerkiksi kondenssiveden kerääntymisen ilmanvaihtoaukon kalvoon, mikä voisi aiheuttaa likaantumista tai toiminnan heikentymistä. PI-sarja on optimoitu myös käyttäjäystävällisyyttä ajatellen: Uusi kolmeen painikkeeseen perustuva käyttökonsepti tekee parametroinnista kätevämpää ja siten myös nopeampaa.