You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Aloitussivu
  2. Konenäköanturit
  3. Kohteentarkastus tyyppi O2V

Kohteentarkastus tyyppi O2V

Tarkasta kohteiden ja skenaarioiden muuttuvia ominaisuuksia.

Kohteentarkastus pakkaus-, valmistus- ja laadunvalvontaan.

Siinä missä tavanomaiset konenäköanturit tarkastavat rakenneosia kiinteiden muotojen perusteella (kuten esimerkiksi O2D-muotoanturi), uusi pikselilaskuri O2V tarjoaa vertailun muuttuvien ominaisuuksien perusteella.

Jäykän muodon sijaan käyttäjä määrittelee suhteellisia ominaisuuksia, joiden perusteella anturi arvioi kohteen tai skenaarion. Vapaasti säädettävien toleranssien sisällä anturi mittaa ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kohteen pinnan, koon, pyöreyden tai kompaktiuden.

Tämän lisäksi arviointiin voidaan käyttää myös harmaa-arvoja. Kuljetus- ja tuotantoastioiden täysi-/tyhjätarkastuksessa O2V-konenäköanturia käytetään luotettavasti.

Joustava
Kattavat arviointiparametrit varmistavat kohteentarkastuksen muuttuvien ominaisuuksien perusteella. Laitteeseen voidaan tallentaa 32 skenaariota ja näihin jokaiseen jopa 24 eri kohdetta.

Kaikki näkökentässä
Versioita erilaisilla kuvakulmilla erilaisia kuvakenttäkokoja varten.

Turvallinen
Salasanasuojattu asiatonta käyttöä vastaan.

Kaikki dokumentoitu
Tiedonkeräysjärjestelmä ja virhekuvamuisti

Konenäköanturi tarkastaa tuotantopäiväyksen tai viimeisen käyttöpäivän kaltaisten liimaetikettien tai painatusten olemassaolon. Myös värimerkinnät, kuten asennuspisteet tai virhemerkinnät – koneellisesti tai käsin tehdyt – anturi tunnistaa varmasti.

Kaksoislevytunnistus usein autoteollisuudessa käytettävissä automaattisissa tarrainjärjestelmissä on yhtä mahdollista kuin myös levyjen tai kiinnitysliitinten laskenta. Vaihtelevien heijastustensa vuoksi muodon käyttäminen niiden kuvaukseen ei toimi.

Pikselilaskuri tarkastaa hitsaussaumojen, hitsauspisteiden tai hitsauksessa korkean lämpötilan aiheuttamien erilaisten sinisten värjäytymien olemassaolon tai sijainnin. Myös epätasaisesti levitetyt materiaalit, kuten liimat tai rasvat, tunnistetaan.

Työskentelyetäisyys / kuvakenttäkoot