1. Aloitussivu
 2. IO-Link -modulit
 3. Teknologia
 4. Tilainformaatio prosessidatassa

Tilainformaatio prosessidatassa

Datatiedonsiirto masterista lähtömoduliin:
Ohjausjärjestelmä voi ohjata jokaisen IO-Link -masteriin kytketyn lähtömodulin jokaista lähtöä. Master lähettää 4 tavua syklistä dataa. Lähtö menee päällekun vastaava bitti prosessidatassa on "1".

Lähtömodulin vastaus masterille:
Samalla tavalla ohjausjärjestelmä voi lukea tilainformaatiota kustakin modulista. Tavussa 4 moduli voi tunnistaa alijännitteen, oikosulun ja modulin yleistilan.

 • Jos toisessa kahdesta jännitesyötöstä esiintyy ylikuormitus- tai oikosulkutilanne, kaikki kyseisen puolen virhebitit menevät "1"-tilaan.

Jos jomman kumman puolen kokonaisvirta on liian suuri, laite kytkee kyseessä olevan puolen lähdöt pois päältä ja deaktivoi tämän puolen. Tämän puolen lähtöjen uudelleen aktivoimiseksi on 3 menetelmää:

Menetelmä A:

 • Aseta IO-Linkin kautta prosessidatan lähtötavujen 0 ja 2 arvoksi "0"
 • Vasen puoli on taas aktivoitu
 • Aseta IO-Linkin kautta prosessidatan lähtötavujen 1 ja 3 arvoksi "0"
 • Oikea puoli on taas aktivoitu

Menetelmä B:

 • Irroita moduli ja liitä se sitten uudelleen
 • Kumpikin puoli on nyt aktivoitu

Menetelmä C:
Oikosulun lähteen poistamisen jälkeen käyttäjä voi lähettää IO-Link -komentoja, jotka vapauttavat vasemman ja oikean puolen pidon:

 • 208 Nollaa vasemman puolen pito
 • 209 Nollaa oikean puolen pito

Jos vasemmalla tai oikealla puolella esiintyy alijännite, UVL- ja UVR-bitit ilmaisevat tämän vian.

Tilainformaatio tavussa 6 on kopio prosessidatakanavan muuttujasta [Device Status]:
(0) Laite on kunnossa
(1) Huoltotoimenpiteitä tarvitaan
(2) Spesifikaation ulkopuolella
(3) Toiminnan tarkastus
(4) Vika