You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000

IO-Link -masterin laajennus lisätuloilla ja -lähdöillä


Näilden ifm:n uusien kenttäasennettavien IO-Link -mastereiden avulla sinulla on mahdollisuus kerätä IO-Link -informaatiota ohjausjärjestelmääsi standardikenttäväylän (esim. ProfiNet, Ethernet t.m.s.) kautta. Voit asentaa nämä IO-Link -masterit suoraan laitteistoon ilman lisäsuojausta tai -koteloita. Tämä tarjoaa sinulle joustavan tavan asentaa I/O:taprosesseihisi ja koneisiisi.

Tällaisissa sovellutuksissa voit älykkäiltä IO-Link -antureilta saatavan informaation lisäksi kerätä myös tavallisia binäärisignaaleja esim. paikannusantureilta tai ohjata hajautettuja toimilaitteita kuten venttiilejä, solenoideja tai käyttöjä...

Tätä tarkoitusta varten ifm:n tulo- ja lähtömodulit mahdollistavat kenttäasennettavien IO-Link -mastereiden laajentamisen lisäbinäärituloilla ja -lähdöillä.

Etusi:

  • Digitaalisten anturisignaalien hajautettu keräys IO-Linkin kautta
  • Kestävä muovikotelo
  • Ensimmäiset elintarvikesovellutuksiin tarkoitetut kenttäväylämodulit
  • Korkea asennustiheys – 20 tuloa 16 tulon sijaan
  • Binäärisignaalien suodatus tai esikäsittely vaikeissa sovellutuksissa