1. Aloitussivu
 2. IO-Link -modulit
 3. Teknologia
 4. Galvaaninen erotus välillä US ja UA

Galvaaninen erotus välillä US ja UA

 • Uuden IO-Link-spesifikaation mukaisesti jännitesyöttö on sähköisesti erotettu IO-Link-masterista! Näin ei ole kilpailevien laitteiden kohdalla.
 • Jännitteet Aux 1 ja Aux 2 ovat galvaanisesti erotettu toisistaan
 1. Aux-jännite
 2. Lähtö
 • Lähtöjen sähköisen erotuksen ansiosta ne voidaan deaktivoida ylemmän tason jännitelähteen avulla erikseen ilman, että muiden lähtöjen jännite katkaistaisiin tai IO-Link-tiedonsiirto pysähtyisi.
 1. Aux-jännite
 2. Lähtö

Tehorajoitus lähtömoduleissa

 • Yksittäisten lähtöjen kuormitusvirtojen sijasta valvotaan ja rajoitetaan jännitesyötön virtaa!
 • Syöttöjännitteestä riippuen voidaan kytkeä 1,8 A (2 A) virta
 • Käyttäjä voi kuormittaa lähtöjä erilaisilla virroilla.