You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
 1. Y-polku
 2. Laadunvalvonta

Laadunvalvonta ifm:n Y-polulla

Koneittesi kohdistetulla tiedonkeruulla lisäät laitteiston kokonaistehokkuutta. Kuvaa laitteistotehon ajankohtaiset tosiarvot ja mahdolliset optimoinnit LINERECORDER-moduulilla MDE.

Hyödynnä mahdollisuudet:

 • Tuotantokustannusten lasku
 • Läpinäkyvyyttä valmistukseen
 • Laitteiston kokonaistehokkuuden, laitteistotehon sekä käytettävyyden lisääminen
 • Konekohtaisten tapahtumien protokollointi
 • Käyttäjäkohtaisten tapahtumien protokollointi
 • Tietojen analyysi: aika, kone, tapahtuma
 • Koneiden, yksittäisten linjojen, työkalujen tai materiaalin kaltaisten tuotantovarusteiden optimointi

LINERECORDER-moduulilla MDE analysoidaan ja dokumentoidaan ratkaisevia tuotantoparametreja. Koneen käyttöastetta ja tuotannon tehokkuutta koskevat lausunnot sekä virheiden löytäminen voidaan toteuttaa MDE-moduulia käyttämällä.

Tietojen keräysperusta koneen käytettävyyttä varten:

 • OEE
 • SEMI-standardi
 • VDI 3423 ja VDMA 66412:een nojautuen

Mahdolliset raportit FPY (First Pass Yield)

 • Pass / Fail
 • Virhetaajuus
 • Laatukerroin
 • Tehokerroin
 • Käytettävyyskerroin
 • OEE-tunnusluku

Sovellutusesimerkki: Laadunvalvonta