You probably do not come from: Finland.  If necessary, change to: United States
  1. Y-polku
  2. Tilanvalvonta

Tilanvalvonta ifm:n Y-polulla

Tilanvalvonta on yksi tärkeitä pylväitä Teollisuus 4.0 -kontekstissa. Anturit toimittavat tietoja, joiden avulla kunnostus voidaan suunnitella ja siirtää tuotantovapaaseen ajankohtaan.

Hyödynnä mahdollisuudet:

  • Puhtaat anturisignaalit analyysissä: Kaasujen ja nesteiden kulutustiedot välitetään IT-infrastruktuurille puhtaina ja muuttumattomina
  • Yhden anturin useamman prosessin kannalta tärkeän arvon analyysi, esimerkiksi läpivirtaus ja lämpötila SM9000:lla IO-Linkin avulla
  • Koneen tilannon parempi tulkinta eri prosessiarvojen yhdistetyllä esityksellä LINERECORDER SMART OBSERVERissa

LINERECORDER SMART OBSERVER -ohjelmisto

ifm:n LINERECORDER SMART OBSERVER -tilanvalvontaohjelmisto on tarkoitettu järjestelmien tilan valvontaan ja energiankulutuksen tarkkailuun. Tilanteen analyysiä varten on käytettävissä useampia analyysivaihtoehtoja, yhdessä vastaavien hälytysskenaarioiden kanssa:

  • Hälytyshallinta
  • Ajankohtaiset tilanäytöt
  • Rinnakkainen näyttö vertailuarvoille menneisyydestä
  • Useamman prosessiarvon tarkkailu samalla aika-alueella
  • Useampien tilojen korrelointi

Online-tarkkailu

Paikasta ja ajasta riippumatta käyttäjät voivat käyttää kaikkia kerättyjä tietoja, analyysejä ja hälytysilmoituksia. Verkkopohjaisesti voidaan kaikki valmistusympäristön tiedot ja toiminnot kutsua esiin ja niitä käyttää pääsyvarmasti maailmanlaajuisesti tai häiriöistä ilmoitetaan välittömästi tekstiviestillä tai sähköpostilla.

Sovellutusesimerkki: Tilanvalvonta

Tuotteiden yleiskuva: