You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
Tilauspalvelut +358 75 329 5000
 1. Y-polku
 2. Energianvalvonta

Energianvalvonta ifm:n Y-polulla

Energiankulutus ja siitä syntyvät kustannukset ovat tehokkaan tuotannon kannalta ratkaisevia tekijöitä. Voit arvioida tulevat, energiankulutusta laskevat toimenpiteet oikein ja ryhtyä niihin vain, jos energiankulutukseen liittyvät arvot tarkastetaan jatkuvasti ja kestävästi.

 • Kulutustiedot energianoptimointia varten: Paineen, kulutuksen ja nopeuden yhteys LINERECORDER SMART OBSERVERin ohjaamossa
 • Tilauskohtaiset kulutustiedot ja aikaleima SAP-analyysejä varten
 • Venttiilien ohjaus ja pääteasemien palaute kaikista tärkeistä kenttäväylistä
 • Paikallinen näyttö IT-yhteyden konfigurointiin
 • Laskuri konesykleille ja venttiilikytkentävaroille
 • Laajennettavissa joustavasti
 • Paikallinen tietopuskurointi aikaleimalla

LINERECORDER SMART OBSERVER -ohjelmisto

ifm:n SMART OBSERVER -tilanvalvontaohjelmisto on tarkoitettu järjestelmien tilan valvontaan ja energiankulutuksen tarkkailuun. Tilanteen analyysiä varten on käytettävissä useampia analyysivaihtoehtoja, yhdessä vastaavien hälytysskenaarioiden kanssa:

 • Ajankohtaiset tilanäytöt
 • rinnakkainen näyttö vertailuarvoille menneisyydestä
 • Erilaisten aika-alueiden analyysit
 • Useamman prosessiarvon tarkkailu samalla aika-alueella
 • Useampien tilojen korrelointi
 • Selkeä suosikkien hallinta
 • Hälytyshallinta

Online-tarkkailu

Paikasta ja ajasta riippumatta käyttäjät voivat käyttää kaikkia kerättyjä tietoja, analyysejä ja hälytysilmoituksia. Verkkopohjaisesti voidaan kaikki valmistusympäristön tiedot ja toiminnot kutsua esiin ja niitä käyttää pääsyvarmasti, maailmanlaajuisesti tai häiriöistä ilmoitetaan välittömästi tekstiviestillä tai sähköpostilla.

LINERECORDER SMART OBSERVER

ENERGIANHALLINTA, ESIMERKKINÄ RAMAPLAST

Sovellutusesimerkki: Energianvalvonta