You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0
  2. systému a produktů

Správné produkty pro všechny aplikace.

Základní senzory a převodníky vibrací

Senzory vibrací a převodníky pro nepřetržité sledování stavu vibrací strojů a zařízení v souladu s normou ISO 10816. Tyto senzory měří efektivní hodnotu rychlosti vibrací na neotáčivé části motoru.

Základní snímač vibrací s analogovým převodníkem - typ VT
Jednoduchá funkce převodníku, rozsah 4...20 mA.

Základní senzor vibrací typu VK
Spínací výstup a funkce převodníku. Nastavitelná doba zpoždění pro zabránění spínání při rozběhu.

Vibrační senzor VVB
Přepínací výstup a technologie IO-Link pro přenos více procesních hodnot.

Inteligentní snímače vibrací

Kompaktní senzor vibrací typu VN monitoruje celkový průběh vibrací strojů a zařízení podle požadavků normy ISO 10816. Jeho charakteristickou vlastností je jednoduché nastavení parametrů a lokální displej. Konfigurační software není zapotřebí.

Inteligentní senzory vibrací typu VN
Vlastní displej, ukládání historie pro dokumentaci, určeny pro točivé stroje s rychlostí nad 120 ot./min.

Diagnostická elektronika

6-kanálový vyhodnocovací systém pro vyhodnocení dynamických signálů (např. zrychlení) a analogových vstupů. Flexibilní, detailní sledování a analýza. Ethernet TCP/IP a sběrnicové rozhraní (pouze VSE15x) pro připojení a integraci do systému řízení / PLC.

Diagnostická elektronika
4-kanálový diagnostický modul s přídavnými vstupy pro procesní hodnoty, integrovaná paměť historie naměřených hodnot; vhodný pro práci v síti.

Vyhodnocovací jednotky řady VSE002 / VSE100
Selektivní monitorování frekvence, funkce historie s hodinami reálného času, funkce čítače, možnost práce v síti TCP/IP.

Elektronický systém diagnostiky typu VSE150
Selektivní monitorování frekvence, funkce historie s hodinami reálného času, funkce čítače, možnost práce v síti TCP/IP, rozhraní PROFINET/IO.

Akcelerometry

Akcelerometry měří dynamické síly na povrchu stroje a odesílají neupravený signál pro sledování vibrací nebo vibrační diagnostiku např. ve vyhodnocovací jednotce řady VSE.

Akcelerometry typu VSA/VSP
Odolné akcelerometry v různých tělesech typu VSA nebo VSP, vhodné také k montáži na obtížně přístupná místa. Různé rozsahy měření s napěťovým výstupem (100 mV/g) nebo proudovým výstupem (0...10 mA). Připojení k vyhodnocovací jednotce VSE.

Akcelerometry typu VSA
Bezporuchový provoz i při rychlých pohybech nebo při vystavení vysokým silám. Stále zabezpečení integrovaným samočinným testem.

Jiskrově bezpečný akcelerometr řady VSP0xA
Pro sledování vibrací v oblastech s nebezpečím výbuchu. Při použití s bezpečnostní bariérou a standardní vyhodnocovací jednotkou je možné umístění mimo oblast ATEX.

Software a příslušenství

Software VES004 je používán pro nastavení parametrů a on-line monitorování dat všech inteligentních senzorů vibrací a vyhodnocovacích jednotek. ifm software OPC server lze použít pro připojení vyhodnocovací jednotky k systémům řízení (SCADA, MES, ERP).

OPC je standardizované, nezávislé na výrobci rozhraní pro komunikaci v automatizační technice; nabízí vysokou flexibilitu a jednoduchou implementaci. ifm SMARTOBSERVER je software pro monitorování stavu strojů a zařízení s množstvím různých funkcí pro on-line vizualizaci, ukládání a analýzu naměřených hodnot. Kromě montážního příslušenství ifm nabízí širokou škálu propojovací techniky (např. konektory, Y-kabely) pro různé provozní podmínky.

Výběr je na vás.