You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0
  2. Ochrana strojů a monitorování procesů

Ochrana strojů a monitorování procesů. Snížení zmetkovosti a souvisejících škod.

Účel ochrany strojů a monitorování procesů
Nesprávné nastavení nebo použití nesprávných nástrojů může vést ke kolizím mezi komponenty a vřeteny obráběcích strojů. Výsledkem jsou vysoké náklady, kratší provozní doba a zmetky.

Řešením je efector octavis: Nepřetržité měření a vyhodnocení různých vibračních charakteristik umožňuje ideální monitorování a diagnostiku vřetena obráběcího stroje. Hrozící kolize jsou včas rozpoznány a hlášeny podle dynamického zvýšení výkonu. Spínací výstup může reagovat na havárii během milisekundy a tak minimalizovat či dokonce předejít následnému poškození. Integrace monitorování vibrací do řízení stroje pomocí sběrnicového rozhraní umožňuje ideální nastavení vyhodnocení (nastavení prahových poplachových hodnot, potlačení charakteristických hodnot, které nemohou být vyhodnoceny během zpracování, např. vřetenové ložisko) aktuálního provozního stavu stroje.

Rozpoznání neobvyklých vibrací

Mikromechanický akcelerometr řady VSA je zašroubován do vřetena a detekuje i ty nejjemnější vibrace.

Senzor je odolný také vůči rychlým pohybům a velkým silám.

Předcházejte poškození obráběcích strojů.

Změny řezných sil, způsobené např. tupými vrtáky nebo ucpáním šponami, jsou rozpoznány na základě změny v úrovni vibrací.

Každému nástroji lze přiřadit individuální úrovně alarmů, např. úroveň varování a přerušení procesu. Tak je možné spolehlivě zabránit poškození obrobku.

Systémy pro prediktivní údržbu