You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0

Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0

Monitorování vibrací

Monitorování celkových vibrací strojů podle normy ISO 10816.
Včasná detekce vznikajícího poškození zamezuje vznik závažných poruch a prodlužuje životnost zařízení.

Jednoduché ovládání:
Monitorování celkového stavu stroje.

Standardizované provedení:
V souladu s normou ISO 10816.

Spolehlivé:
Ochrana strojů před poškozením.

Flexibilní:
jednoduchá integrace do aplikace.

Spolehlivé:
Zvýšení provozuschopnosti strojů.

Sledování technického stavu

Včasné odhalení potenciálních poruch a jejich příčin na základě jednotlivých vibračních charakteristik a dalších ovlivňujících faktorů.

Spolehlivé:
Nepřetržité sledování technického stavu u důležitých strojů.

Predikce:
Diagnostika strojů pro včasné varování před vznikajícím poškozením a prevenci závažných poruch.

Optimalizace:
Intervaly údržby lze plánovat s předstihem.

Dlouhá životnost:
Optimální využití konstrukční životnosti jednotlivých komponent.

Cenová efektivita:
Zpřehlednění výrobního procesu –
v souladu s koncepcí TCO (total cost of ownership.

Čítač:
Funkce čítače jako klíčový údaj pro řízení výroby.

Ochrana strojů / monitorování procesu

Vyhněte se poškození součástí strojů, nástrojů nebo obrobků díky nepřetržitému sledování a velmi krátké době odezvy. Integrace do PLC umožňuje nastavit monitorování vibrací strojů a zařízení.

Dynamika:
Sledování dynamických sil, například při frézování.

Rychlost:
Reakční doba od 1 ms.

Spolehlivé:
Ochrana strojů, nástrojů a obrobků před nákladnou opravou při poškození.

Predikce:
Včasné rozpoznání vznikajícího poškození předchází neplánovaným odstávkám.

Integrace:
přímé připojení k řízení stroje přes sběrnicové rozhraní.

Přehled výrobků pro monitorování vibrací

Skupina ifm: vlastní vývoj, konstrukční provedení a vysoký standard kvality.

Detekce s integrovaným vyhodnocováním vibračních signálů je základem pro bezproblémové začlenění online sledování provozního stavu do automatizační a řídící techniky nezávisle na výrobci.