• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Od monitorování vibrací až k Průmyslu 4.0
  2. Sledování technického stavu

Sledování technického stavu. Zvýšení provozuschopnosti, snížení nákladů na údržbu a zajištění kvality.

Proč je potřebné sledování technického stavu?
Prediktivní údržba umožňuje včas zjistit počáteční příznaky poškození stroje. Díky tomu lze plánovat údržbu a optimálně využít zbývající životnost důležitých součástí. Vibrace, které ovlivňují kvalitu lze automaticky detekovat a předejít tak poškození dílů. Čítače mohou být použity pro zjišťování výrobních vlastností (provozní doba, výrobní hodiny, dobré/špatné díly, zmetkovitost, ...) a faktorů, které ovlivňují životnost komponentů (rázy, doba působení zvýšených vibrací, teplota, výkon, rychlost otáček, ...)

Řešením je efector octavis:
Еfector octavis je monitor vibrací, který nejen zjišťuje údaje o vibracích, ale také přímo ve stroji provádí analýzu signálů a diagnostiku stroje. Stav stroje je zjišťován v místě měření a je převáděn buď jako alarm nebo jako stavová hodnota do PLC, případně do jiného typu řízení. Jednotka má také vlastní paměť, do které se ukládají dosavadní trendy všech diagnostických charakteristik.

Vibrodiagnostika na míchacích zařízeních.

Neplánované odstávky důležitých strojů způsobují obrovské finanční ztráty. Nepřetržité sledování technického stavu celého zařízení umožňuje jednat s předstihem a optimalizovat procesy.

Ochrana strojů a vzdálená údržba

Sledování zatížení a opotřebení převodovek ve větrných turbínách nebo čerpadel ve vodovodech umožňuje personálu zajistit efektivní údržbu. Poplachové výstupy se používají pro ochranu systému, spuštění vzdálené údržby a zjednodušení cílové analýzy.

ifm systémy pro monitorování stavu strojů:

Online monitorování stavu je doplněno o systémy měření kvality oleje. Společnost ifm nabízí také softwarové nástroje ke konfiguraci, grafickému znázornění a zaznamenávání dat.

Systémy pro prediktivní údržbu