You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. "Y path"
  2. Sledování technického stavu

Sledování technického stavu s "Y path" od ifm

Sledování technického stavu je důležitým prvkem v kontextu Průmyslu 4.0. Senzory poskytují data, která se používají pro plánování a provádění údržby v období odstávky.

Využijte možností:

  • Nepoškozené signály ze senzoru pro analýzu: Data o spotřebě plynů a kapalin jsou přenášena do IT infrastruktury bez poškození či rušení
  • Vyhodnocení několika procesních hodnot ze senzoru, např. průtok a teplota v SM9000 pomocí IO-Link
  • Lepší interpretace stavu stroje pomocí zobrazení různých procesních hodnot v LINERECORDER SMART OBSERVER.

Software LINERECORDER SMART OBSERVER

Software LINERECORDER SMART OBSERVER od ifm se používá pro sledování technického stavu systému a spotřeby energie. Pro analýzu situace jsou dostupné různé možnosti vyhodnocení ve spojení s odpovídajícími poplachovými scénáři:

  • Správa upozornění
  • Indikace aktuálního stavu
  • Souběžné srovnávání hodnot z minulosti
  • Pozorování různých procesních hodnot ve stejném časovém pásmu
  • Korelace různých stavů

Online monitorování

Nezávisle na místu a čase uživatelé mají přístup ke všem získaným datům, analýzám a alarmům. Uživatel má přes webové rozhraní bezpečný přístup ke všem informacím a funkcím z výrobního prostředí. Díky tomu může být pomocí sms zprávy nebo e-mailu okamžitě informován o mimořádných událostech.

Příklad použití: Sledování technického stavu

Přehled produktů: