You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Použití / více aplikací
  3. Aplikační zpráva IVECO

Diagnostika ve svařovně

Senzory umožňují prediktivní údržbu (CBM)

IVECO je celosvětový výrobce nákladních a užitkových vozidel. V závodě Surrara, blízko Mantovy v severní Itálii, opustí montážní linku každý den 250 dodávkových vozů. Ve svařovně je karosérie sestavena z lisovaných ocelových dílů pomocí svařovacích robotů. Každá karosérie musí projít 100 m montážní linky. Jedná se o kritické místo, protože zastavení na tomto místě zastaví celou výrobu. Z tohoto důvodu společnost IVECO nainstalovala komplexní diagnostický systém společně se specialistou na automatizaci ifm, který umožňuje prediktivní údržbu (CBM), čímž účinně zabraňuje ztrátám z výroby.

 

Byla provedena počáteční analýza, která měla určit, které součásti byly nejvíce náchylné k mechanickému opotřebení a poruše. Dopravníky nebo zvedací platformy: nebo přesněji jejich ložiska jsou místem, kde dochází k nejintenzivnějšímu mechanickému namáhání. Poškození na tomto místě závodu by způsobilo značné zastavení výroby.

Amodio Cioffi z Maintenance Engineering Robot IVECO SPA: "Rozhodli jsme se, že budeme provádět prediktivní údržbu na nejdůležitější lince ve svařovně karoserií (Body In White), protože tam jsou vyráběny všechny typy nákladních aut. Na této montážní lince jsou boční panely přepravovány do výroby podvozku. Následně jsou upevněny příčné nosníky a nakonec je připojena střecha. Přeprava do svařovacích stanic je plně automatická. Poté jsou různé typy karoserií odesílány k dalšímu zpracování."

Aby byla zajištěna maximální doba provozuschopnosti systému, musí být bezprostřední opotřebení strojních komponent zjištěno v počáteční fázi. Fabio Piccinelli z WCM Plant Support IVECO SPA: "Vždy hledáme nové technologie pro neustálé zlepšování s cílem zvýšit efektivitu a produktivitu. Pokud jde o údržbu, došlo ke změně z údržby prováděné cyklicky k údržbě prediktivní, což přineslo výrazné úspory nákladů."

Diagnostika vibrací

V praxi to znamená: vibrační senzory ifm byly instalovány na všech částech mechanického systému. Válcové senzory typu VSA jsou přímo přišroubovány ke skříni příslušného ložiska nebo převodového ústrojí. Samostatné vyhodnocovací jednotky VSE trvale analyzují vibrační charakteristiky. Zjišťují bezprostřední poškození v důsledku nevyváženosti a vysílají včasné varování. Guiseppe Sotira z Body Shop Technical Engineering IVECO SPA: "Senzory pomáhají personálu údržby detekovat stav opotřebení každé komponenty v reálném čase a zahájit veškeré potřebné práce údržby, než dojde ke skutečnému poškození."

Monitorování kapalin

Prediktivní údržba je však mnohem víc, než jen monitorování mechanických komponent. Příkladem může být monitorování chladicí vody ve svářecích pistolích. Možnými zdroji chyb jsou zanesené filtry nebo únik.

Systém centrálního chladicího okruhu je monitorován průtokoměrem SM. Systém stlačeného vzduchu je spolehlivě monitorován senzorem SD. Jsou spolehlivě detekovány i malé úniky.

Elektronické monitorování průtoku v centrálním chladicím okruhu.

 

Všechny senzory přenášejí digitálně naměřené hodnoty přes IO-Link. Roberto Militello z Body Shop Maintenance IVECO SPA: "IO-Link přenáší data digitálně za účelem spolehlivého řízení procesů. Naměřená hodnota je převedena na digitální data a předána dál. Kromě toho můžeme naprogramovat spínací body senzoru pro včasné varování a poplach přímo ze serveru, aniž bychom museli lokálně přistupovat k senzoru. Vidíme senzor na serveru a můžeme jej kalibrovat. Programování po výměně již není nutné."

 

Jako software je použit LINERECORDER AGENT. Shromažďuje data senzoru a ukládá je do databáze Microsoft SQL. SMARTOBSERVER tato data analyzuje a zobrazuje. Opět Guiseppe Sotira: "Software ifm SMARTOBSERVER monitoruje a spravuje naměřená data ze všech senzorů. Zobrazení parametrů ukazuje jasný obraz celého výrobního závodu. Každý výsledek je jasně vidět. Systém vysílá emailem výstrahy jako například včasná varování nebo poplachy." Tak je zajištěna prediktivní údržba, která dokonale zapadá do konceptu Průmyslu 4.0.

SMARTOBSERVER poskytuje transparentnost až do vnitřku každého jednotlivého senzoru.

Závěr

ifm instaloval systém pro IVECO během provozu bez nutnosti zastavení výroby. Nový systém mohl být důkladně testován v paralelním provozu.

Pointa: Systém se osvědčil v praxi. Bezprostřední poškození je nyní detekováno v počáteční fázi bez nutnosti zastavení výroby. Guiseppe Sotira uzavírá stručně: "Díky této spolupráci s ifm je IVECO ideálně připraveno pro Průmysl 4.0".

Úžasný IO-Link

IO-Link je nezávislý na výrobci systém komunikace používaný pro připojení senzorů a aktuátorů do systému automatizace. Systém IO-Link se skládá z IO-Link masteru a několika IO-Link zařízení. IO-Link master představuje rozhraní pro kontroler nebo úroveň průmyslové sběrnice a komunikuje s připojenými IO-Link přístroji.