You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. "Y path"
  2. Vzdálené služby

Vzdálená správa pomocí "Y path" od ifm

Dohlížejte na vaše stroje bez ohledu na to, kde zrovna jste. Vzdálená správa vám umožňuje celosvětový přístup k vaším strojům. Můžete zasáhnout pokud je něco v nepořádku.

Využijte možností:

  • Celosvětový přístup OEM k datům o stroji pro sledování prostojů a poruch
  • Organizace skladu náhradních dílů
  • Plánování a organizace údržby přímo u zákazníka
  • Procesní data jsou dostupná provozovateli zařízení a výrobci pro optimalizaci procesu, bezpečnost procesu, zlepšení provozuschopnosti stroje a zvýšení klíčových ukazatelů efektivity (KPI)
  • Vylepšená dokumentace pro záruční případy

Příklad použití: Vzdálená obsluha