You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
 1. "Y path"
 2. Track & Trace

Track & Trace s "Y path" od ifm

Od výroby k logistice - snižte chybovost ve výrobě! Sledovatelnost se používá pro sledování a zajištění kvality všech výrobních parametrů: kdy, kde a za jakých podmínek byl vyroben váš produkt.

Díky včasnému sledování klíčových kvalitativních údajů, může sledování produktu snížit prostoje spojené s kvalitou. To zahrnuje zvýšení faktoru FPY (First Pass Yield) a stejně tak snižuje vnitřní náklady na neshody. Kromě toho, sledovatelnost produktu poskytuje ochranu proti reklamacím.

Reporty

 • Období, datum výroby
 • Typ produktu (číslo výrobku)
 • Série produktu (číslo šarže)
 • Výrobní část (číslo dílu), použité díly (sovisející s výrobou)

Záznam všech dat o produktech pomocí:

 • čárového kódu nebo Data Matrix kódu
 • Čipová karta
 • Magnetické karty
 • RFID, atd.

Sledovatelnost v logistice

 • Automatický záznam veškerého zboží kdykoliv, např. pomocí RFID
 • Předcházení chybám při inventuře a optimalizace kapacity skladu a zásob
 • Automatické cílové/aktuální srovnávání mezi inventářem a objednávkou či doručením
 • Kompletní obraz skutečného světa v systémovém světě

Příklad použití: Track & Trace

Od výroby k logistice - podívejte se zblízka na vaši výrobu a snižte chybovost.