1. Domovská stránka
  2. O3M 3D Smart senzor - Přehled
  3. Příklady použití
  4. Traťové vedení

O3M 3D Smart senzor – Navádění po přímce

Vysoce vyvinutý algoritmus s generickým rozpoznáním lineárních obrysů poskytuje řidiči stroje selekci vybraných tratí a jejich vedení. Při přerušeném obrysu jsou data interpolována. Tím je zabráněno přerušení navádění v případě menších změn na trati. Funkce ofsetu zajišťuje jemné nastavení mezi vozidlem a přímkou, kterou je třeba dodržet.

Veškeré funkce v kostce:

  • Automatické rozpoznání pokosu a navádění po přímce pro zemědělské stroje
  • Integrované algoritmy pro výpočet odchylky polohy od ideální trarě
  • Indikace / zobrazení objemového průtoku [m³/s] sklízeného materiálu*
  • Doporučení natočení řízení pro efektivní ovládání stroje

V oblasti zemědělských strojů je kvůli krátké době sklizně velmi důležitý spolehlivý a účinný způsob sklizně. Již řadu let společnost ifm vyvíjí senzory a řídicí technologie speciálně pro robustní venkovní aplikace.

S inteligentním 3D senzorem O3M151 od ifm je nyní k dispozici nové aplikační řešení pro automatické navádění po přímce. Při použití více než 1 000 individuálních měření se během sekundy detekuje lineární obrys např. pokosu.

 

Vedle aktuálního traťového vedení, může být současně stanoven objemový tok sklízeného materiálu tak, aby rychlost traktoru nebo kombajnu mohla být přizpůsobena množství materiálu.

Senzor poskytuje řídícímu systému stroje všechny potřebné údaje k tomu, aby umožnil asistované řízení nebo dokonce kontrolu točivého momentu.

*Pro výpočet objemového průtoku musí být známa rychlost traktoru.

 

Kombajn pro sběr vinné révy
Systém slouží k ochraně rostlin a ulehčení práce řidiče. 3D senzor poskytuje všechna potřebná data automatickému systému řízení při jízdě po vinohradu.