You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. O3M 3D Smart senzor - Přehled
  2. Příklady použití
  3. Monitorování vzdálenosti

O3M 3D Smart senzor - Monitorování vzdálenosti

O3M 3D Smart senzor - Monitorování vzdálenosti

Pro jednoduché úkoly měření vzdálenosti, nabízí 3D Smart senzor integrovanou funkci monitorování vzdálenosti s více jak 64 volitelnými body. Monitorování oblastí vzadu může být implementováno, automatizováno nebo řešeno asistencí.

Jednoduchá kontrola vzdálenosti 
Volně nastavitelný referenční bod na vozidle umožňuje například, detekovat překážky předem definované výšky nad zemí.

Určování pozice dopravních vozidel 
Pro jednoduché úkoly určení pozice, nabízí 3D Smart Senzor integrovanou funkci monitorování vzdálenosti s více jak 64 volitelnými body. Tím je například zajištěno, stanovení polohy dopravních vozidel z bodu zpod nakládací rampy.

Určení polohy nákladního vozidla na nakládací rampě
Aby nedošlo k poškození logistických zařízení, signál upozorní řidiče, aby zastavil, jakmile je dosaženo správné vzdálenosti mezi přívěsem a nakládací rampou.