You probably do not come from: Czech Republic.  If necessary, change to: United States
  1. Domovská stránka
  2. O3M 3D Smart senzor - Přehled

O3M 3D Smart senzor

Kamerové systémy pro mobilní stroje

ifm vyvinula novou generaci 3D Smart senzorů pro další zvýšení úrovně automatizace mobilních strojů a dosažení ještě vyšší účinnosti.

PMD 3D senzor od ifm detekuje scény a objekty trojrozměrně pouze s jedním snímkem. Tím se zabrání pohybovému rozostření, ke kterému může dojít při použití lineárních skenerů.

Instalační sada připravená k použití

Užitečné sady O3M

Příkladů využití 3D senzorů O3M pro mobilní aplikace je mnoho. Například sada 3D systému varování před kolizí se všemi součástmi pro snadnou instalaci poskytuje účinnou ochranu před kolizemi. Sada se vstupním/výstupním modulem zase umožňuje použít senzory O3M u strojů, které nemají sběrnici CAN.

Smart senzor O3M 3D - Produkty

3D senzory pro mobilní stroje

O3M je optický 3D senzor, který měří vzdálenost mezi snímačem a nejbližším bodem povrchu bodem za použití principu doby letu paprsku. Přístroj osvětluje scénu pomocí externího zdroje infračerveného světla a vypočítá vzdálenost pomocí odraženého světla od povrchu.

Smart senzor O3M 3D - Ke stažení

Tato část obsahuje další informace o 3D Smart senzoru ke stažení.