1. Domovská stránka
  2. O3M 3D Smart senzor - Přehled
  3. Příklady použití
  4. Zjišťování překážek a předcházení kolizím

O3M 3D Smart senzor - Detekce překážek a předcházení kolizím

Detekce překážek a zamezení kolizím

Integrované automatické rozpoznávání objektů detekuje až 20 stojících nebo pohybujících se objektů v cestě stavebního vozidla. Srovnáním aktuální rychlosti, pohybového navádění a pevných parametrů jako je brzdná dráha, je pravděpodobnost srážky vypočítána pomocí 3D senzoru, přenesena do řídící jednotky prostřednictvím sběrnice CAN nebo sítě Ethernet a následně signalizována řidiči.

Detekce překážek
Inteligentní 3D senzor detekuje polohu a pohyb objektů ve svém zorném poli. Tato data jsou pak zobrazena v řídící jednotce.

Monitorování cesty
Volně nastavitelný referenční bod na vozidle umožňuje například, detekovat překážky předem definované výšky nad zemí.

Podpora řidiče kontejnerového nakladače
Automatické předpovídání kolize pomáhá řidiči jeřábu se změnou polohy a informuje o překážkách v cestě.