You probably do not come from: Czechia. If necessary, change to: United States
  1. Udržitelnost
  2. Zprávy, certifikáty a portály

Zprávy, certifikáty a portály

Zde najdete přehled nejdůležitějších dokumentů společnosti ifm (týkajících se udržitelnosti). Kromě certifikovaných norem a brožur týkajících se udržitelnosti zde najdete také portály, které ifm provozuje:

Zpráva o udržitelnosti

Naše druhá zpráva o udržitelnosti, která kromě našich strategických přístupů a opatření obsahuje také komplexní program udržitelnosti, je výsledkem velkého týmového úsilí mnoha kolegů, kteří svým nadšením a nasazením přispěli k jejímu vydání.

Přejeme vám příjemné čtení, vítáme vaše názory a připomínky a těšíme se na spolupráci při vytváření budoucnosti, která stojí za to žít.

Další komplexní zpráva o udržitelnosti je naplánována na léto 2023.

Kvalita a udržitelnost

Ve společnosti ifm bylo řízení kvality zavedeno velmi efektivně již v době jejího založení. DQS poprvé certifikovala řízení kvality společnosti ifm v roce 1993 – bez jakýchkoli rozporů!
Zahrnuje také doklad o tom, že splňujeme požadavky certifikace e1 Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA).

Životní prostředí a udržitelnost

Náš systém řízení ochrany životního prostředí definovaný slovy „mysli globálně, jednej lokálně“ má pomoci zajistit budoucnost naší společnosti a je navržen tak, aby neustále zlepšoval ochranu životního prostředí.

Proto jsme certifikovali náš dlouhodobý interní systém řízení ochrany životního prostředí v německých pobočkách ifm electronic gmbh, ifm group services gmbh a ifm efector gmbh podle EMAS a ISO 14001. Mimo to je závod ifm Ecolink v Polsku také certifikován podle ISO 14001.