You probably do not come from: Czech Republic. If necessary, change to: United States
  1. Udržitelnost
  2. Kontakt

Kontakt

Jmenováním našeho manažera pro udržitelnost a manažera pro sociální udržitelnost se různé dílčí aspekty této oblasti sbližují v ústředním vedení skupiny ifm a jsou rozvíjeny se zvláštním zaměřením na řízení.

Manažer pro udržitelnost:
pan Andreas Thürer

Telefon: +49 7542 518-1600

andreas.thuerer@ifm.com

Sociální udržitelnost:
pan Steffen Fischer

Telefon: +49 7542 518-1230

steffen.fischer@ifm.com

Zaujalo vás téma udržitelnosti? Máte nějaké konkrétní připomínky nebo otázky? Pak se neváhejte obrátit přímo na naše kolegy z oddělení udržitelnosti nebo na příslušnou kontaktní osobu na adrese sustainability@ifm.com:

Ochrana životního prostředí:

Máte nějaké otázky týkající se naší ochrany životního prostředí v souvislosti s provozem a výrobky nebo týkající se jiných témat souvisejících s životním prostředím? Svůj dotaz zašlete na adresu: ProductMaterialCompliance@ifm.com

Balení:

Máte dotazy týkající se balení/obalových frakcí našich výrobků a/nebo likvidace našich obalů? Svůj dotaz zašlete na adresu: Sustainability@ifm.com

Konfliktní minerály:

Pro společnost ifm je odpovědné nakládání s tzv. konfliktními minerály a také surovinou kobaltem, která je klasifikována jako kritická, zásadní jak vrámci společnosti, tak při výběru jejích obchodních partnerů. V rámci skupiny ifm byla zahájena opatření k zajištění této náležité péče.
Máte otázky týkající se konfliktních minerálů ve společnosti ifm? Svůj dotaz zašlete na adresu: conflictminerals@ifm.com