You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Защитна светлинна решетка с вграден модул за заглушаване

Лесно свързване и бърза настройка – версия с паралелно или кръстосано изключване за откриване на обекти с различни размери

  • Лесно свързване на заглушаващите сензори директно към защитната светлинна бариера
  • Заглушаващи рамена с предварително монтирани сензори за бърза настройка
  • Версия с паралелно или кръстосано изключване за откриване на обекти с различни размери
  • Вграден светлинен индикатор за състояние
  • Лесно конфигуриране чрез свързване с кабели

Защитна светлинна бариера с вградена функция за заглушаване
Новото поколение светлинни бариери осигуряват възможност за реализиране на режим на заглушаване, без да е необходима външна съединителна кутия или реле за заглушаване, те вече са вградени в приемащия елемент. Поддържаните версии за заглушаване се предлагат като кръстосано или паралелно заглушаване. И двете версии позволяват безопасно влизане или излизане на транспортирания материал през защитното поле. Вграден в приемника светлинен индикатор за състояние позволява индикация за работното състояние. Заглушаващите рамена се монтират лесно върху светлинната бариера и се предлагат в две версии: като заглушаващи рамена с многолъчеви сензори, наподобяващи на миниатюрни светлинни бариери или като предварително монтиран набор от еднолъчеви сензори. Вече не е необходим сложен монтаж и регулировка. И в заключение, пълен пакет за повишена безопасност, конфигуриран за вашето приложение, с бързо и лесно монтиране.