• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Непрекъснато предаване чрез полева шина

Ethernet модули за полеви приложения

Децентрализираните DI модули служат като шлюз между двоичните сензори и полевата шина. Това означава, че сигналите на двоичните превключватели в полето могат да се предават директно чрез полевата шина. Не са необходими допълнителни системи за предаване в топологията на полевата шина.

Здрави и трайно стегнати

Ethernet модулите са отличен избор, дори при най-тежки околни среди: Материалите и производствените методи са идентични със съединителните проводници на ifm от изпитаните в практиката серии продукти EVC и EVF.
Технологията ecolink гарантира надеждно свързване на устойчиви срещу проникване М12 конектори.

Разширяване на семейството на IO-Link Master с цифрови входни модули

Ethernet модулите са отличното допълнение към семейството модули на IO-Link Master на ifm. Те са със същата конструкция, конфигурация на портовете и стандартизирани съединение М12.

Интегрирана функция на брояча за приложения с високочестотни броячи

Импулсите, предавани от сензора, се отчитат вътре в модула и се предават циклично към Програмируем логически контролер като брояч на пакети. Това гарантира точно броене, което не се влияе от времето на цикъла на Програмируемия логически контролер.

Мощно електрическо захранване

За захранване с напрежение модулите предлагат A-кодиран M12 конектор с 1 x 4 A и L-кодиран M12 конектор с 2 x 16 A, включително функционалност на последователна верига.

Продукти