You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Мощен IO-Link Master за хранително-вкусовата промишленост

  • Налични са 4- и 8-портови IO-Link Masters със съответстващи захранващи кабели с L-код в IP 69K
  • Последователно включване със стандартизирана L-кодирана свързваща техника М12, максимум 2 х 16 А
  • За задвижващи механизми до 2 A
  • Измерване на тока и конфигурируемо ограничение на тока за всеки порт
  • Главно устройство и устройство, което може да се конфигурира чрез софтуера за конфигуриране на moneo

Здрави модули на индустриалната мрежа с устойчива на неизправности връзка

Децентрализираните устройства IO-Link Master се използват като шлюзове между интелигентните IO-Link сензори и индустриалната мрежа. Те са отличен избор дори в най-трудните условия: Материалите и производствените методи са идентични със съединителните кабели ifm от изпитаната в практиката серия продукти EVF. Технологията ecolink гарантира надеждни връзки М12 на свързващите проводници с постоянна устойчивост срещу проникване.

L-кодирани кабели за висок ток

Използва се за доставяне на по-високи нива на мощност към новите устройства Performance Line IO-Link Master при взискателни приложения. Захранващият L-кодиран конектор M12 става все по-утвърден на пазара и идеалното решение за захранване на тези модули. Това позволява да се предава ток с високо напрежение с нисък спад на напрежението. ifm предлага свързващи кабели и съединителни проводници, които са перфектно адаптирани за това.

Предимства и ползи за клиента

• L-кодиране за хранително-вкусовата промишленост

За първи път ifm предлага устройства IO-Link Masters с ток с високо напрежение със специални материали за корпуса и висока степен на защита за хранително-вкусовата промишленост.

• 16 ампера на конектор М12

IO-Link Master се захранва чрез стандартизиран L-кодиран конектор М12. Тази технология за свързване с 5 x 2,5 mm² може да се използва за 16A US (захранване на сензор) и 16A UA (захранване на задвижващия механизъм). Електрическата верига може да бъде свързана през главното устройство (последователно включване).

• Свързване на 2А задвижващи механизми с висока консумация на ток

Като опция може да бъде зададен режим на цифров изход за извод 2 на порт В. По този начин големи електромагнитни клапани и задвижващи механизми могат да се превключват до 2A. Извод 2 се захранва от напрежението на задвижващия механизъм UA.

• Мониторинг на електрическата енергия

Токът за всеки порт може да бъде ограничен, което може да се зададе в PLC. Освен това могат да бъдат измерени стойностите на напрежението и тока на всеки порт. Това улеснява определянето на енергията, необходима за дадена инсталация, и прехвърлянето към ERP системи за анализ.

• Конфигурация на сензора с moneo конфигуриране на SA лиценз

Интуитивният софтуер открива всички IO-Link Master устройства в мрежата и създава обща схема на цялата инсталация. В допълнение на това, всички свързани сензори са обозначени със съответните параметри. Това означава, че може да се извършва настройка на параметрите на всички сензори в системата от една централна точка.

PerformanceLine

IO-Link мастър за сензори и актуатори с ток до 2 A, електрическо захранване чрез последователно включване, чрез L-кодирана технология на свързване M12.

Продукти

Технология на свързване