You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States

Магнитен сензор за позиция и контрол на състоянието в един корпус

Непрекъснато откриване на феромагнитни обекти и регистриране на най-малки промени в обхвата на превключване благодарение на високата разделителна способност

  • Продължителна работа на машината в изправно състояние: сигнализира при намаляване на обхвата на регистриране
  • Профилактично техническо обслужване: открива степента на замърсяване в зоната на превключване
  • Следене на срока на експлоатация на инструменти: вграден брояч на работните часове и циклите на превключване
  • Бърза настройка на специфичната за приложението точка на превключване

Магнитен сензор за позиция и контрол на състоянието в един корпус
Новият интелигентен сензор на ifm сигнализира какво би станало, когато вече е твърде късно. Високата разделителна способност на сензора му позволява да регистрира дори малки промени в зоната на превключване. В допълнение към функциите на сензора за определяне на позиция, той осигурява също допълнителна информация за техническо обслужване на базата на състоянието в инсталацията на потребителя. MQ2 открива непрекъснато феромагнитни обекти пред активното си чело. Той сигнализира за замърсяване чрез IO-Link, когато текущата стойност превиши зададената прагова стойност, за да бъде предприето почистване. Същото се отнася и за промени в зоната на превключване, напр. причинени от механично износване. Вграденият брояч на работните часове и циклите на превключване предоставя възможност за сигнализация при достигане на избрания брой превключващи операции, което позволява активиране на техническо обслужване на инструменти.

Функция „Прекалено близо“
Двете точки на превключване с IO-Link могат да се настройват лесно чрез софтуера на LR Device. Първата точка на превключване на сензора става активна и оранжевият светодиод светва, когато детайлът е на избраното разстояние (напр. 300 единици). Ако разстоянието е по-малко (напр. 100 единици), т.е. детайлът се е преместил необичайно близо, това предполага износване в агрегата, напр. огъване на гаечния ключ. В този случай втората точка на превключване става активна и се подава сигнал чрез IO-Link. Това прави възможно техническото обслужване за потребителя, когато такова е необходимо.

Ползите от IO-Link

  • задава две различни точки на превключване за откриване на отклонения в агрегата, напр. причинени от износване или замърсяване
  • забавяне на включването за разграничаване между замърсяване и приближаване на обект
  • вграден брояч на работните часове и циклите на превключване за смяна на целевия инструмент
  • лесно конфигуриране чрез лаптоп, без да е необходимо да се влиза в инсталацията
  • идентификация на агрегата и местоположението за лесно откриване на мястото на сензора в недостъпни зони
  • дисплеят позволява лесно отчитане на „състоянието на изправност“ извън машината