You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Устойчивост
  2. Контакти

Контакти

С назначаването на нашия мениджър по устойчивост, както и на нашия мениджър по социална устойчивост, различните подаспекти на тази област се сближават в централното управление на групата ifm и се развиват със специален фокус върху управлението.

Мениджър по устойчивост:
Г-н Андреас Тюрер

Телефон: +49 7542 518-1600

andreas.thuerer@ifm.com

Социална устойчивост:
Г-н Щефен Фишер

Телефон: +49 7542 518-1230

steffen.fischer@ifm.com

Привлякохме ли Вашия интерес към темата за устойчивост? Имате ли коментари или въпроси? Тогава, моля, не се колебайте да се свържете директно с нашите колеги в отдела за устойчивост или съответното лице за контакт на sustainability@ifm.com:

Опазване на околната среда:

Имате ли въпроси относно нашето оперативно и свързано с продуктите опазване на околната среда или други теми, свързани с околната среда? Моля, изпратете Вашето запитване на: ProductMaterialCompliance@ifm.com

Опаковане

Имате ли въпроси относно опаковката/фракциите на опаковките на нашите продукти и/или изхвърлянето на нашите опаковки? Моля, изпратете Вашето запитване на: Sustainability@ifm.com

Конфликтни минерали:

За ifm отговорното боравене с така наречените конфликтни минерали, както и със суровината кобалт, която е класифицирана като критична, е от съществено значение както в рамките на компанията, така и при избора на нейните бизнес партньори. В рамките на групата ifm са предприети мерки, за да се гарантира тази надлежна проверка.
Имате ли въпроси относно използването на конфликтни минерали в ifm? Моля, изпратете Вашето запитване на: conflictminerals@ifm.com