• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Устойчивост
  2. Социални въпроси

Социално взаимодействие

„Ние, като ifm имаме отличен имидж на работодател в нашата индустрия, който може да бъде видян и изпитан от всеки, и живеем устойчиво, както по отношение на околната среда, така и по отношение на социалните аспекти“

- този принцип оформя корпоративната култура на ifm и работата на персонала по целия свят.

Като неразделна част от цялостната корпоративна стратегия, общата стратегия на ifm по отношение на човешките ресурси съчетава вътрешни и външни (мега) тенденции. Поради повишения обществен интерес и познанията ни за социалните принципи, ние решихме да назначим мениджър по социална устойчивост, който да допълни нашия глобален мениджър за устойчивост. Защото ifm отдава голямо значение на безопасната работна среда и насърчаването на здравето на всички наши служители - както и тези на нашите бизнес партньори.

Управление на здравето и безопасността при работа

В този аспект, ifm гарантира, че всички законови изисквания за здравословни и безопасни условия на труд се спазват и прилагат, с експертната подкрепа на лекарите и специалистите по безопасност на компанията. Примерите включват редовни оценки на риска, инспекции и инструктажи. В същото време при управлението на здравето и безопасността при работа в ifm се взема предвид концепцията за баланс между професионалния и личния живот, която включва различни спортни предложения, курсове за профилактика и ежегоден ден на здравето. Това се допълва с възможности за фирмена пенсионна схема и информационни събития на тема професионална инвалидност.

Съвместяване на работа и семейство

Като семейно управлявана компания, ние поставяме особен акцент върху съвместяването на семейството и работата. По този начин ние насърчаваме нашите служители не само да се възползват от подходите на движението „Нова работа“ и цифровизираните комуникационни канали, но и да се възползват от предложения като специфични местни ваканционни грижи за деца. За тази кадрова политика, ifm в Теттнанг, например получава титлата „Семейно ангажирана компания“ вече за втори път през 2020 г.

Освен това, ifm предлага сигурни работни места - дори във времена на криза: В съответствие с корпоративната философия, на ifm никога не се е налагало да извършва оперативни съкращения. Това доказва, че ifm е устойчив на кризи и сигурен работодател, както в ретроспекция, така и с поглед в бъдещето. По-специално, установеното управление на кризи и риска, както и създадената през 2009 г. солидарна група допринасят за този резултат. Освен това, ние, като група компании подкрепяме избрани социални проекти в областта на образованието, науката и иновациите.

Социални стандарти и корпоративни ценности

Със своята философия ifm отговаря както на всички правни и икономически, така и социални и етични въпроси. Това ясно дефинира, че приложимите закони и стандарти са залегнали в основата на нашите действия. Освен това, ние сме обвързани с Декларацията на ООН за правата на човека и световно признатите социални стандарти, които са минималното изискване при нас.

За да поемем отговорност извън обхвата на нашите служители, ние формулирахме и кодекс за поведение за нашите бизнес партньори, който съответства на нашите ценности. Това се прави с цел да се гарантира, че специфичните за ifm минимални изисквания вече са взети под внимание и гарантирани по време на избора на доставчици, както и при текущите оценки и повишения.

Съвместно с главен отдел „Вътрешен одит и съответствие“ и служителя по Съответствието, ние създаваме централна организация по съответствието в рамките на цялата група компании.

В допълнение към това, части от нашата група компании се одитират съгласно SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) – една от най-широко използваните концепции за етични одити в световен мащаб. Освен това, дългосрочният успех на компанията се гарантира от допълнителни системи за вътрешен контрол, както и нашето професионално управление. Нещо повече, чрез създаване на система за сигнализация, служителите, както и клиентите и доставчиците могат да докладват за потенциални нарушения на нашите корпоративни ценности, както и за възможни подозрения за престъпна дейност, и по този начин да допринесат за подкрепата и гарантирането на нашите стандарти.

Обучение и последващо образование

С повече от 30 различни вида стажуване и (производствени) обучителни курсове, ние от ifm искаме специално да насърчим образованието на младите хора и да им предложим привлекателен партньор и работодател. Съответно, ние се стремим да ги приемем като служители, след като са завършили успешно обучението или образованието си. Също така, ние виждаме обещаващи успехи и потенциал в сътрудничеството си с училища и университети и предлагаме ежегоден Ден на момичетата в допълнение към стажовете и наемането на работещи студенти. Това има за цел да повиши дела на жените и да засили многообразието. Освен това, при нашите срещи с търговски и индустриални асоциации, ние поддържаме диалог с политици и други компании.