You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
  1. Homepage
  2. moneo: IIoT-platform
  3. Use cases

Use cases

Als wereldwijde marktleider voor automatiseringstechniek zitten we altijd heel dicht op de wensen en eisen van onze klanten.

Met moneo bieden wij u een toekomstgerichte, digitale tool voor de succesvolle industriële revolutie op de lange termijn. Start vandaag al met de digitale mogelijkheden van morgen.

Er zijn veel toepassingsgebieden voor onze oplossingen. Wij hebben een aantal use cases uitgewerkt.

Heeft u andere ideeën of eisen?
Dan staan wij graag voor uw klaar met onze expertise.

CIP:

Aantoonbare kwaliteitsborging op hygiënisch gebied: Cleaning in Place-bewaking

ifm prover gmbh produceert processensoren die door de onderneming zelf worden gebruikt voor bijvoorbeeld de meting van doorstroomhoeveelheden, stromingssnelheden of de geleidbaarheid van media. In praktijktesten in een Clean-In-Place-installatie (CIP) worden de sensoren gecontroleerd op functie, precisie en productiekwaliteit.

Schakelkastbewaking

Schakelkastbewaking met moneo RTM

Conditiebewaking ter bescherming van technische componenten. In een schakelkast worden elektrische en elektronische componenten beschermd tegen stof en water, tegen elektromagnetische en mechanische invloeden, die kunnen leiden tot beschadiging of defecten. De warmteverliezen van de componenten, alsmede temperatuurschommelingen als gevolg van de locatie, kunnen leiden tot oververhitting en verhoogde vochtigheidsgraad door condensatie. Om tijdig de ideale toestand te kunnen herstellen, wordt de schakelkast bewaakt.

Filterbewaking

Bewaking van de waterfilters in de koelcircuits met moneo RTM

Condition-based filteronderhoud met moneo RTM in installaties met warmtewisselaars. Fijnfilters in de koelcircuits van de ifm prover gmbh staan borg voor de probleemloze werking van installaties met warmtewisselaars. Ze filteren verontreinigingen uit het koelwater en beschermen zodoende de warmtewisselaars in de aangesloten machines. Het onderhoud en de vervanging van deze belangrijke filterelementen moeten regelmatig worden uitgevoerd. De permanente bewaking optimaliseert dit proces en borgt voor een continue bedrijf van de installaties.

Bewaking van het luchtfilter in de productie met moneo RTM

Visualisatie en analyse van filtertoestanden. De centrale ventilatie-installatie van ifm prover gmbh moet worden bewaakt. Dat omvat de filters voor de luchttoevoer en -afvoer evenals de filters bij de werkplekafzuiging op de begane grond en op de eerste verdieping. Eenvoudig bekeken zijn filters in principe een weerstand in het systeem. Door vreemde deeltjes die niet tot het eigenlijke medium behoren, verstoppen de mazen of poriën van het filter.

Bewaking van de verbruikshoeveelheid

Bewaking van de verbruikshoeveelheid

Visualisatie en analyse van het verbruik bij koelcircuits in de productie met moneo RTM

Niveaubewaking

Niveaubewaking in vaten met tweecomponentengiethars bij ifm prover gmbh

De interne besturing van de installatie voor het ingieten van apparaten van ifm prover bewaakt onder meer het niveau van de vaten. Bij een te gering niveua van een van de vaten wordt enkel met behulp van een signaallamp een noodzakelijke wisseling van de vaten weergegeven . Wordt het signaal en daarmee de noodzakelijke wisseling van de vaten te laat opgemerkt, valt de productie stil, vooral omdat de giethars niet op tijd is gevuld..

Niveaubewaking in een kalibratieinstallatie

Niveaubewaking bij koud- en warmwatertanks. Voor de hoogste meetnauwkeurigheid stroomt er zowel warm als ook met koud water door de sensoren om zo de gemeten waarden af te regelen en te calibreren.

Meten van aantallen

Onderhoud van slijtonderdelen op basis van aantallen met moneo RTM

Bepalen van de aantallen via een kleine PLC van het type LOGO!. Tijdens de assemblage van druksensoren op een werkstation worden onderdelen voor druksensoren met een automatische stansmachine bewerkt. Slijtonderdeel is hier met name de stansstempel en de slijtage is voornamelijk afhankelijk van het aantal bewerkte werkstukken.

Optimalisatie van het onderhoud van slijtonderdelen in de eindcontrole met moneo RTM

Verandering van onderhoudsstrategie naar condition-based onderhoud bij ifm prover gmbh. Productkwaliteit is een belangrijke succesfactor voor ifm. In het kader van de kwaliteitsborging voert ifm prover op verschillende werkstations een eindcontrole van druksensoren uit. Voor dit doel worden verschillende bedrijfsmiddelen gebruikt. Een aantal van deze bedrijfsmiddelen maakt via een zogenaamde M12-stekker contact met de te testen druksensoren. Door de voortdurende wrijving bij het aansluiten van de sensoren is de aansluitbus op deze stekker aan slijtage onderhevig. Dit resulteert in een regelmatige uitwisseling van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk.

Trillingsbewaking

Trillingsbewaking bij ventilatoren van een centrale afzuiginstallatie bij ifm prover gmbh

In een afzuiginstallatie in de productiehal is de capaciteit van de ventilator doorslaggevend. Soldeerdampen, evenals fijnstof die ontstaat tijdens de lasermarkering moeten op zorgvuldige wijze worden afgezogen. Vindt er geen permanente bewaking van de ventilator plaats, bestaat het gevaar dat een installatie abrupt uitvalt. Wordt daardoor het fijnstof bij het markeren met een laser niet adequaat afgezogen, ontstaan er kwaliteitsproblemen. Voorzichtigheid is geboden bij de soldeerdampen, omdat deze in hoge mate schadelijk zijn voor de gezondheid. En niet op de laatste plaats dreigt een totale uitval van de complete productieafdeling wanneer machines stilstaan, omdat de afvalwarmte niet in voldoende mate kan worden afgevoerd.

Motortoestand

Stroombewaking voor motoren voor de draadaanvoer verbetert de prestaties van lasrobots.

De stroombewaking van de motoren voor de draadaanvoer leidt tot prestatieverbetering bij de lasrobots. Het moneo Real-Time Monitoring System van ifm verbetert de lasprestaties van robots door de stroom voor de draadaanvoersnelheid naar de lastang te bewaken. Over- en onderbelastingspieken worden gedetecteerd en geven de operator de mogelijkheid om de draadaanvoer te corrigeren voor continuïteit van het productieproces.