You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. moneo: IIoT-platform
  2. Use cases

Use cases

Als wereldwijde marktleider voor automatiseringstechniek zitten we altijd heel dicht op de wensen en eisen van onze klanten.

Met moneo bieden wij u een toekomstgerichte, digitale tool voor de succesvolle industriële revolutie op de lange termijn. Start vandaag al met de digitale mogelijkheden van morgen.

Er zijn veel toepassingsgebieden voor onze oplossingen. Wij hebben een aantal use cases uitgewerkt.

Heeft u andere ideeën of eisen?
Dan staan wij graag voor uw klaar met onze expertise.

CIP

Continue niveaumeting bij de tanks van een CIP-installatie met moneo RTM en radarsensoren

Het contactloze niveaumeetprincipe met radar biedt vele voordelen voor bewaking bij een CIP-installatie. Er is geen contact met de media (zuren, logen); Er is geen contact met verwarmingsspiralen, de meting is onafhankelijk van de temperatuur en de dichtheid van de media. Deze voordelen completeren de kwaliteitsborging van het CIP-reinigingsproces.

Pompbewaking in een CIP-installatie met de moneo SmartLimitWatcher

De transportpomp, als centrale component van een CIP-installatie, moet worden bewaakt en afwijkingen moeten tijdig worden gedetecteerd en gemeld. De Use case geeft o.a. aan hoe moneo RTM voor de dataregistratie en visualisatie zorgt. Met de Tool SmartLimitWatcher van de DataScienceToolbox wordt een model berekend dat na een leerfase de pomp bewaakt en afwijkingen meldt.

Doorstromingsbewaking van een CIP-installatie met moneo RTM

Waarborgen van de reinigingsprocessen in de levensmiddelen- en drankenindustrie. Bij de verwerking van organische stoffen voor consumptie, zoals melk, is een speciaal hygiëneniveau vereist bij het reinigen van de tanks. Een van de doorslaggevende factoren voor een perfect reinigingsresultaat is de stroming en dus het mechanische effect.

Bewaking van de geleidbaarheid in een CIP-installatie

Waarborgen van de processtappen bij de reiniging van procesinstallaties. Geleidbaarheidssensoren zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie. Ze herkennen de geleidbaarheid en de concentratie van verschillende media en maken zo een eenduidig onderscheid mogelijk tussen bijv. reinigingsmiddelen, spoelwater en levensmiddelen. Daarmee is niet alleen een continue producttracering mogelijk, maar ook het verminderen van afgekeurd product en spoelwater. En dat allemaal zonder de sensor in te stellen. Een nauwkeurige, snelle en betrouwbare meting in het proces helpt bovendien de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren en de reinigingscycli te optimaliseren.

Schakelkastbewaking

Schakelkastbewaking met moneo RTM

Conditiebewaking ter bescherming van technische componenten. In een schakelkast worden elektrische en elektronische componenten beschermd tegen stof en water, tegen elektromagnetische en mechanische invloeden, die kunnen leiden tot beschadiging of defecten. De warmteverliezen van de componenten, alsmede temperatuurschommelingen als gevolg van de locatie, kunnen leiden tot oververhitting en verhoogde vochtigheidsgraad door condensatie. Om tijdig de ideale toestand te kunnen herstellen, wordt de schakelkast bewaakt.

Filterbewaking

Bewaking van het hogedruk oliefilter met behulp van verschildruk bij een hydraulische testbank

Real-time maintenance van een oliefilter met moneo RTM. De filterbewaking speelt een essentiële rol voor de probleemloze werking in productie-installaties. Naast luchtfilters en waterfilters is met name de conditiebewaking van oliefilters van groot belang. Onopgemerkte vervuiling leidt tot gevolgschade met mogelijk hoge vervolgkosten. Moneo RTM bewaakt en vormt de basis voor condition-based onderhoud

Bewaking van de waterfilters in de koelcircuits met moneo RTM

Condition-based filteronderhoud met moneo RTM in installaties met warmtewisselaars. Fijnfilters in de koelcircuits van de ifm prover gmbh staan borg voor de probleemloze werking van installaties met warmtewisselaars. Ze filteren verontreinigingen uit het koelwater en beschermen zodoende de warmtewisselaars in de aangesloten machines. Het onderhoud en de vervanging van deze belangrijke filterelementen moeten regelmatig worden uitgevoerd. De permanente bewaking optimaliseert dit proces en borgt voor een continue bedrijf van de installaties.

Bewaking van het luchtfilter in de productie met moneo RTM

Visualisatie en analyse van filtertoestanden. De centrale ventilatie-installatie van ifm prover gmbh moet worden bewaakt. Dat omvat de filters voor de luchttoevoer en -afvoer evenals de filters bij de werkplekafzuiging op de begane grond en op de eerste verdieping. Eenvoudig bekeken zijn filters in principe een weerstand in het systeem. Door vreemde deeltjes die niet tot het eigenlijke medium behoren, verstoppen de mazen of poriën van het filter.

Bewaking van de verbruikshoeveelheid

Verbruiken registreren via impulsuitgangen of een S0-interface met moneo RTM

Met geringe werkzaamheden en zonder ingreep in bestaande systemen kunnen verbruiksgegevens worden geregistreerd en daardoor tegelijkertijd twee essentiële factoren voor de optimalisatie van de energieverbruiken worden gerealiseerd. Enerzijds worden mogelijke energiebesparingsmogelijkheden zichtbaar, anderzijds worden mogelijke energieverspillingen zichtbaar.

Bewaking van de verbruikshoeveelheid

Visualisatie en analyse van het verbruik bij koelcircuits in de productie met moneo RTM

Niveaubewaking

Continue niveaumeting bij de tanks van een CIP-installatie met moneo RTM en radarsensoren

Het contactloze niveaumeetprincipe met radar biedt vele voordelen voor bewaking bij een CIP-installatie. Er is geen contact met de media (zuren, logen); Er is geen contact met verwarmingsspiralen, de meting is onafhankelijk van de temperatuur en de dichtheid van de media. Deze voordelen completeren de kwaliteitsborging van het CIP-reinigingsproces.

Niveaubewaking in vaten met tweecomponentengiethars bij ifm prover gmbh

De interne besturing van de installatie voor het ingieten van apparaten van ifm prover bewaakt onder meer het niveau van de vaten. Bij een te gering niveua van een van de vaten wordt enkel met behulp van een signaallamp een noodzakelijke wisseling van de vaten weergegeven . Wordt het signaal en daarmee de noodzakelijke wisseling van de vaten te laat opgemerkt, valt de productie stil, vooral omdat de giethars niet op tijd is gevuld..

Niveaubewaking in een kalibratieinstallatie

Niveaubewaking bij koud- en warmwatertanks. Voor de hoogste meetnauwkeurigheid stroomt er zowel warm als ook met koud water door de sensoren om zo de gemeten waarden af te regelen en te calibreren.

Meten van aantallen

Telling werkstukdrager-runs met moneo RTM

Runteller in het plasma-activeringsproces van een productiemachine voor elektronicamodules. De werkstukdragers in een productiemachine voor elektronicamodules ondervinden slijtage door wrijving, stoten en plasma-activering. Om de productkwaliteit te kunnen garanderen, moeten de werkstukdragers zich in een perfecte conditie bevinden. Regelmatig onderhoud en vervanging van de werkstukdragers is daarom noodzakelijk.

Onderhoud van slijtonderdelen op basis van aantallen met moneo RTM

Bepalen van de aantallen via een kleine PLC van het type LOGO!. Tijdens de assemblage van druksensoren op een werkstation worden onderdelen voor druksensoren met een automatische stansmachine bewerkt. Slijtonderdeel is hier met name de stansstempel en de slijtage is voornamelijk afhankelijk van het aantal bewerkte werkstukken.

Optimalisatie van het onderhoud van slijtonderdelen in de eindcontrole met moneo RTM

Verandering van onderhoudsstrategie naar condition-based onderhoud bij ifm prover gmbh. Productkwaliteit is een belangrijke succesfactor voor ifm. In het kader van de kwaliteitsborging voert ifm prover op verschillende werkstations een eindcontrole van druksensoren uit. Voor dit doel worden verschillende bedrijfsmiddelen gebruikt. Een aantal van deze bedrijfsmiddelen maakt via een zogenaamde M12-stekker contact met de te testen druksensoren. Door de voortdurende wrijving bij het aansluiten van de sensoren is de aansluitbus op deze stekker aan slijtage onderhevig. Dit resulteert in een regelmatige uitwisseling van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk.

Trillingsbewaking

Trillingsbewaking bij ventilatoren van een centrale afzuiginstallatie bij ifm prover gmbh

In een afzuiginstallatie in de productiehal is de capaciteit van de ventilator doorslaggevend. Soldeerdampen, evenals fijnstof die ontstaat tijdens de lasermarkering moeten op zorgvuldige wijze worden afgezogen. Vindt er geen permanente bewaking van de ventilator plaats, bestaat het gevaar dat een installatie abrupt uitvalt. Wordt daardoor het fijnstof bij het markeren met een laser niet adequaat afgezogen, ontstaan er kwaliteitsproblemen. Voorzichtigheid is geboden bij de soldeerdampen, omdat deze in hoge mate schadelijk zijn voor de gezondheid. En niet op de laatste plaats dreigt een totale uitval van de complete productieafdeling wanneer machines stilstaan, omdat de afvalwarmte niet in voldoende mate kan worden afgevoerd.

Motortoestand

Stroombewaking voor motoren voor de draadaanvoer verbetert de prestaties van lasrobots.

De stroombewaking van de motoren voor de draadaanvoer leidt tot prestatieverbetering bij de lasrobots. Het moneo Real-Time Monitoring System van ifm verbetert de lasprestaties van robots door de stroom voor de draadaanvoersnelheid naar de lastang te bewaken. Over- en onderbelastingspieken worden gedetecteerd en geven de operator de mogelijkheid om de draadaanvoer te corrigeren voor continuïteit van het productieproces.

Stroomverbruik

Detectie van de bedrijfstoestand van een compressor op basis van het stroomopname

Condition-based registratie van de bedrijfsuren van een compressor. De functie van een compressor is van cruciaal belang voor productie en proces. De beschikbaarheid van een compressor heeft een enorme invloed op veel productierelevante installaties en processen.

Conditiebewaking van een ventilator op basis van het strroomverbruik

Registratie van de kwaliteit van de fasestromen bij een ventilator van een afzuiginstallatie voor de behoefte-gebaseerde organisatie van onderhoudseenheden.

Decanter

Conditiebewaking van een decanter voor de terugwinning van schoon water met moneo RTM.

De waterzuivering vindt hoofdzakelijk plaats in de decanter. Bewaking is derhalve noodzakelijk om ervoor te zorgen dat chemische stoffen tijdens het lopende fabricageproces van flexibele printplaten worden verwijderd in overeenstemming met de afvalwatervoorschriften. Bij een defect aan de decanter moet de volledige productie van flexibele printplaten worden stopgezet, aangezien de chemische verwijdering van chemicaliën in het verloop van het productieproces door middel van de decanter evenzeer bepalend is voor het totale proces.