You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
 1. Homepage
 2. moneo: IIoT-platform
 3. Use cases

Bewaking van trillingen bij ventilatoren van een afzuiginstallatie met moneo RTM

Visualisatie en analyse van trillingen van een afzuiginstallatie om de lucht en proceskwaliteit in de productieomgeving te garanderen

In verschillende productieprocessen van ifm prover gmbh staat een afvoerluchtsysteem continu borg voor de kwaliteit van de producten, de beschikbaarheid van de machines en daarnaast een hoge luchtkwaliteit.

De ventilatorcapaciteit is zodoende een relevant onderdeel binnen het complete productieproces.

De uitgangssituatie: Geen permanente bewaking van de ventilator

Voor aanvang van het digitaliseringsproces bestond er geen uniforme, continue conditiebewaking van de ventilatoren.Een te laat herkend defect kan in het slechtste geval een complete stilstand van het volledige productiebereik tot gevolg hebben: uitval van deze installatie heeft tot gevolg dat

 • de productkwaliteit afneemt, omdat er problemen ontstaan, o.a. bij het automatisch markeren en omdat het fijnstof niet meer adequaat wordt afgezogen.
 • en er machinedefecten en stilstanden door oververhitting optreden, omdat afvalwarmte niet meer voldoende wordt afgevoerd.

Doel van het project: Zekerheid van het productieproces gedurende een lange termijn

Om de productkwaliteit over te lange termijn te kunnen garanderen en de machinestilstanden en productie-uitvallen te vermijden, moet een permanente, software ondersteunde bewaking van de ventilator worden gerealiseerd. Daarmee moet het ook mogelijk worden om inefficiënte, op tijd gebaseerde onderhoudsintervallen te vervangen door behoefteafhankelijke, flexibele en voorspellende onderhoudsplanning.

De uitvoering: moneo RTM in combinatie met IO-Link

Op basis van de aanwezige IT-structuur bij ifm prover gmbh kon moneo direct op de bestaande hardware worden geïnstalleerd en de module moneo RTM worden geactiveerd. Bij onvoldoende systeemcapaciteit zou het softwarepakket als alternatief op de moneo appliance beschikbaar gesteld kunnen worden. moneo appliance is de IPC-oplossing waarvan de hardwarecomponenten en rekenkracht exact zijn afgestemd op de software. Via een interne VLAN is een IO-Link-master op de server aangesloten. Via de IO-Link-master worden de gegevens van de aangesloten trillingssensoren doorgestuurd naar de moneo-omgeving voor verwerking.

Het succes: Voordelen van de trillingsbewaking met moneo RTM

Met behulp van het modulaire IIoT-platform moneo kon de ventilatorbewaking efficiënter en betrouwbaarder worden vormgegeven. Dankzij de vroegtijdig herkenning van opkomende schades aan de ventilatoren kan een uitval van de afzuiginstallatie worden vermeden. Bovendien kunnen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden dusdanig worden gepland, dat stilstand van de installatie tot een minimum wordt beperkt. Via de software-ondersteunde onderhoudsdocumentatie kunnen bovendien buitensporig vaak terugkerende slijtageverschijnselen gemakkelijk worden geïdentificeerd en de toepasselijke maatregelen worden getroffen.

Conclusie: Deze eigenschappen en prestaties van moneo RTM zorgen voor een efficiënte bewaking van de ventilatoren

 • CalculatedValues: Omrekening van sensorwaarden naar procesrelevante informatie met behulp van datamodellering
 • Cockpitfunctie: Omvangrijke en individuele visualisatie van alle sensoren die zich in het proces bevinden
 • Gedetailleerde informatie over de machinetoestand door het vastleggen van de sensorwaarden
 • Geïntegreerd alarmbeheer: Snelle reactie op veranderende procesparameters
 • Vroegtijdige waarschuwing: vermijden van ongeplande stilstanden door tijdige herkenning van storingen

Systeemopbouw

 1. IO-Link Schwingungssensor
 2. Temperatuursensor
 3. Toerentalsensor
 4. IO-Link-master

Dashboard

In het dashboard beschikt de gebruiker over een overzicht van de relevante proceswaarden voor de ventilatorbewaking.

 1. Overzicht trillingskarakteristieken v-Rms, a-Peak en a-Rms in een lijndiagram
 2. Crest-factor (verhouding a-Peak tot a-Rms) voor de beoordeling van de lagertoestand
 3. Signaallichtmelding van de Crest-factor (groen = OK, geel = > 10, rood =< 12)
 4. Signaallichtmelding van de temperatuurwaarde (groen = OK, geel = > 50 °C, rood = > 60 °C)
 5. Actuele oppervlaktetemperatuur van de motor
 6. Signaallichtmelding van het toerental (groen = OK, geel = > 3000 omw/min, rood = < 3500 omw/min)
 7. Actuele toerental van de motor

Analyse

De analyse biedt de mogelijkheid om historische gegevens te bekijken. Bij een onderhoud of een alarm kan hier direct worden bekeken welke toestand tot een melding heeft geleid.

 1. Verloop van het motortoerental
 2. Trend van het motortoerental
 3. Piekwaarde van de vibratiediagnosesensor

Uit de analyse kan worden afgeleid dat de motor bij het optreden van de piekwaarde niet draait, wat tot de conclusie leidt dat het om een handmatig veroorzaakte storing kan gaan.

Tasks & Tickets

Zodra een gedefinieerde grenswaarde over- of onderschreden wordt, wordt voor de betreffende proceswaarde een ticket gegenereerd. Deze kan door de verantwoordelijke medewerker worden overgenomen en afgehandeld. Via de commentaarfuncties zijn uitgevoerde maatregelen en oplossingsbeschrijvingen direct vast te leggen .

Calculated Values: Berekende waarden

Via een sjabloon voor de berekening van de bedrijfsuren kan eenvoudig een bedrijfsurenteller worden samengesteld op basis van vijf opties. Bij een ventilator kan het toerental van de motor als meetgrootheid worden gebruikt om op te tellen.

 1. Naam van de bedrijfsurenteller voor de duidelijke identificatie in de topologie
 2. Databron die voor het tellen van de bedrijfsuren wordt gebruikt
 3. Drempelwaarde voor de definitie wanneer de teller optelt
 4. Voorkeuze van de actuele bedrijfsuren
 5. Optie voor achteruit tellen