You probably do not come from: Belgium.  If necessary, change to: United States
 1. Homepage
 2. moneo: IIoT-platform
 3. Use cases

De wijze waarop moneo RTM de niveaubewaking in een kalibratieinstallatie optimaliseert

Niveaubewaking bij koud- en warmwatertanks

In de kalibratieinstallatie bij ifm prover gmbh vindt het kalibratieproces voor de stromingssensoren plaats.

Voor de hoogste meetnauwkeurigheid stroomt er zowel warm als ook met koud water door de sensoren om zo de gemeten waarden af te regelen en te calibreren.

De uitgangssituatie: optische controle van het waterniveau

Tot nu toe bepaalde ifm prover gmbh het niveau van de watertanks dagelijks aan de hand van een optische controle door de medewerkers. Een visualisatie van de actuele hoeveelheid water of een grenswaardebewaking met alarmfunctie was niet beschikbaar. Daardoor ontstond door te geringe niveaus steeds weer oponthoud in het kalibratieproces, wat resulteerde in stilstanden en daardoor verhoogde kosten. Door de ontbrekende dataregistratie ontbrak het aan transparantie met betrekking tot de navulprocessen. Ook de onderhoudsbehoefte kon niet worden vastgesteld en vroegtijdig worden gepland.

Doel van het project: Realisatie van een efficiënt navulproces

Om niet-geplande stilstanden voortaan te vermijden, moest een permanente, software-ondersteunde niveaubewaking worden gerealiseerd. Die moest het personeel door waarschuwings- en alarmsignalen vroegtijdig attenderen op een laag waterniveau of een bestaande onderhoudsbehoefte.

De uitvoering: Niveaubewaking met moneo RTM

Op basis van de bestaande, krachtige IT-structuur is moneo op een centrale server van ifm prover gmbh geïnstalleerd en de module moneo RTM geactiveerd. De niveausensoren voor de tankbewaking zijn aangesloten op een IO-Link-master, die op zijn beurt weer via een VLAN verbonden is met de server.

Het succes: Voordelen van een niveaubewaking met moneo RTM

De niveaubewaking met moneo RTM resulteerde in een betrouwbaardere en onderbrekingsvrije realisatie van het kalibratieproces. Dankzij de geautomatiseerde melding bij een te lage niveauwaarde kan de waterbehoefte continu worden afgedekt, waardoor de kostenfactor voor de kalibratie sterk daalt. Een ander resultaat van de geautomatiseerde niveaubewaking is de garantie voor een stabiele en hoge productkwaliteit op basis van de gelijkblijvende meest ideale procesvoorwaarden.

Conclusie: Deze eigenschappen en prestaties van moneo RTM dragen bij aan de meerwaarde van de niveaubewaking

 • Calculated Values: Sensorwaarden kunnen met behulp van datamodellering worden omgerekend naar procesrelevante informatie
 • Cockpitfunctie: Omvangrijke en individueel af te stemmen visualisatie van alle sensoren die zich in het proces bevinden
 • Gedetailleerde informatie over niveaus door de registratie van sensorwaarden
 • Geïntegreerd alarmbeheer: Snelle reactie op veranderende procesparameters
 • Analyse: Behoefte-gebaseerd bijvullen van de niveaus door gerichte verwerking van historische data
 • Identificatie van onder- en overschrijding van de grenswaarde

Systeemopbouw

 1. IO-Link-master
 2. Continue niveausensor (geleide microgolf)

Dashboard

Bekijk het overzicht in het moneo-dashboard
In het dashboard krijgt de gebruiker een overzicht te zien van de relevante proceswaarden voor de kalibratieinstallatie.

 1. Actueel niveau van de tank in mm
 2. Actuele hoeveelheid van de tank in liters
 3. Ontbrekende hoeveelheid water in liters
 4. Stoplichtweergave van de waarschuwings- en alarmwaarde van het niveau

Analyse

Via de analysefunctie kan de gebruiker het niveau van de tanks in detail analyseren. De niveauwaarden worden permanent geregistreerd en kunnen ook dagen, weken of zelfs maanden later nog worden bekeken. Op die manier kunnen er bijvoorbeeld conclusies worden getrokken omtrent lekkages.

Tasks & Tickets: Grenswaarden beheren

Voor de twee niveausensoren worden de waarden van de onderste en bovenste alarmgrenswaarden bepaald op basis van onderhoudservaring gedefiniëerd.

Calculated Values: Berekende waarden

De volgende waarden worden tevens berekend op basis van het niveau.

Actuele hoeveelheid van de tank in liters

Omdat het grondoppervlak van het vat met 0,24 m² bekend is, kan de vulhoeveelheid gemakkelijk worden berekend aan de hand van “grondoppervlak * niveau”.

 1. Actueel niveau van de tank in mm
 2. Grondoppervlak van de tank
 3. Vermenigvuldiging van grondoppervlak en niveau
 4. Volume in liters als resultaat van de berekening

Ontbrekende hoeveelheid water in liters
Omdat het maximale volume van de tank met 72 liter bekend is en de actuele vulhoeveelheid reeds berekend is, kan de ontbrekende hoeveelheid eenvoudig worden bepaald door “maximaal volume - vulhoeveelheid”.

 1. Actueel niveau van de tank in mm
 2. Grondoppervlak van de tank
 3. Vermenigvuldiging van grondoppervlak en niveau
 4. Volume in liters als resultaat van de berekening