You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
 1. moneo: IIoT-platform
 2. Use cases

Telling werkstukdrager-runs met moneo RTM

Runteller in het plasma-activeringsproces van een productiemachine voor elektronicamodules

De werkstukdragers in een productiemachine voor elektronicamodules ondervinden slijtage door wrijving, stoten en plasma-activering. Om de productkwaliteit te kunnen garanderen, moeten de werkstukdragers zich in een perfecte conditie bevinden. Regelmatig onderhoud en vervanging van de werkstukdragers is daarom noodzakelijk.

De uitgangssituatie:

Het plasma-activeringsproces staat bekend om zijn hoge slijtage van de werkstukdragers. Die werden tot nu toe op basis van tijd, eenmaal per maand, onderhouden. Afhankelijk van het aantal runs vond de reparatie op basis van tijd te laat plaats, wat resulteerde in ongeplande, kostenintensieve productiestilstanden.

Doel van het project:

Onderhoud op basis van het aantal is voor dit proces onmisbaar. Daardoor wordt het mogelijk om op basis van de daadwerkelijke slijtage van de werkstukdragers een onderhoud in te plannen. Daarbij wordt met name rekening gehouden met het aantal runs van de werkstukdragers.

De uitvoering:

moneo RTM is centraal op een server geïnstalleerd. De IO-Link-master uit de serie AL1350 is via een VLAN verbonden met de server. Voor de detectie van de werkstukdragers bij de transportband wordt een positiesensor gebruikt. Die schakelt zijn uitgang zodra een werkstukdrager wordt herkend. Het schakelsignaal wordt door een IO-Link-adapter DP2302 geregistreerd en de interne teller verhoogd. Deze telwaarde wordt door de IO-Link-master uitgelezen en via de VLAN doorgegeven aan moneo RTM.

Het succes:

De kwaliteit en stabiliteit voor proces en product konden duurzaam worden gegarandeerd en verbeterd. Door de registratie van de tellerstand konden waarschuwingsgrenzen en alarmeringen worden georganiseerd; bijvoorbeeld door het versturen van melding via e-mail bij overschrijding van drempelwaarden. Commentaarfuncties in het ticketsysteem zorgen voor transparantie en communicatie voor de verantwoordelijke medewerkers binnen alle dagploegen. Op die manier kunnen reparatietijden tijdig worden ingepland. Ook de bevoorrading van nieuwe, noodzakelijke slijt- en reserveonderdelen is nu planbaar.

Conclusie:

In zijn geheel een verbetering van het reparatie- en productieproces - een kleine inspanning met een groot effect.

Systeemopbouw

 1. Positiesensor (bijv. IF6124)
 2. IO-Link-tellermodule (DP2302)
 3. IO-Link-master (AL1350)

Dashboard

In het dashboard wordt de relevantie informatie voor deze use-case weergegeven. Door de eenvoudige drag&drop-editor kunnen dashboards individueel worden ingesteld voor de betreffende applicatie. Door het invoegen van achtergrondbeelden kunnen relevante installatieonderdelen worden geaccentueerd en de betreffende instrumenten bij de betreffende positie worden geplaatst.

 1. Signaallichtmelding van de actuele tellerstand (groen ≤2250, geel >2250, rood >2500)
 2. Niveaumeter van de actuele tellerstand met weergegeven drempelwaarden

Tasks & Tickets: Grenswaarden beheren met moneo RTM

Voor de hoofdteller van de DP2302 worden bijbehorende grenswaarden gedefinieerd:
wanneer deze grenswaarden worden overschreden, wordt automatisch een bijbehorende ticket voor deze overschrijding aangemaakt.

 1. Grenswaarde-waarschuwing > 2.250
 2. Grenswaarde-alarm > 500

Deze dient voor de reparatie-afdeling als documentatie van alle stappen die noodzakelijk zijn voor de grenswaardebewaking en maakt zo een naadloze registratie van de uitgevoerde maatregelen mogelijk.

Ticket processing rules: ticketverwerkingsregels

Via deze functie binnen moneo kan via een eenvoudige wizard worden gedefinieerd wat naast het aanmaken van de ticket moet gebeuren. In deze use-case wordt een e-mail naar de reparatie-afdeling verzonden, wanneer de drempelwaarde de waarschuwingsgrens overschrijdt. Deze afdeling kan vervolgens het noodzakelijke onderhoud inplannen en uitvoeren. Wordt de alarmwaarde overschreden, wordt een uitgebreide groep productiemedewerkers geïnformeerd.

 1. Definitie van de grenswaarden (5) en de databronnen (6)
 2. Definieert welke regel wordt toegepast
 3. Definieert het urgentieniveau van de waarschuwing of alarmering
 4. Definieert de groep e-mailontvangers
 5. Definitie van de relevante grenswaarden
 6. Definitie van de betreffende databronnen

Tellerreset

De teller kan via IO-Link (systeemcommando of PDout) worden gereset op nul, bijv. via de parametreringssoftware moneo configure.