Hizmet hattı +90 216 645 00 00
  1. moneo: IIoT platformu
  2. Ürünler
  3. moneo edgeConnect

moneo edgeConnect: iletişim arayüzü


SOUTHBOUND
moneo edgeConnect' in yardımıyla cihazlar ve veri kaynakları moneo OS işletim sistemine bağlanabilir. Örneğin bağlı IO-Link sensörlerinin bağlı olduğu bir ifm IO-Link master veya titreşim için teşhis elektroniği donanımıyla birlikte, bağlı sensörler de dahil olmak üzere ifm tarafından okunabilir. Bu sayede moneo edgeConnect, makine seviyesinden veri aktarımına ve bu veriyi moneonun mevcut ve gelecekteki uygulamalarında işlemek üzere okunabilir bilgilere çevirmeye olanak sağlar. Sensörlerin kablosuz bağlantısı için seçilen baz istasyonları da dahil olmak üzere, artan sayıda ifm cihazı ifm IoTCore konektörü aracılığıyla bağlanabilir.

NORTHBOUND
Uygun konektörleri kullanarak moneo edgeConnect, moneo'da toplanan proses verilerini ve hesaplanan değerleri bir buluta veya başka bir üçüncü taraf sistemine bile gönderebilir. moneo tarafından oluşturulan biletler, ilgili konfigürasyonla bir hedef sisteme de gönderilebilir. Buna ek olarak, bir OPC UA sunucusu, OPC UA istemcili bir sistem için moneo'dan veri kullanılabilir hale getirebilir.


Bu şekilde, moneo edgeConnect üretim ve otomasyon sistemleri, dahili bilgi sistemleri ve bulut platformları arasında köprüler kurar.

Mevcut durumda, moneo edgeConnect, IO-Link masterlar (AL 13/19, bkz. teknik gereklilikler), titreşim sensörleri için teşhis elektroniği donanımı (VSE), ifm yazılım aracıları ve ifm IoTCore arayüzüne sahip seçilmiş sistemler gibi ifm cihazlarından veri alımını destekler. Dahası, moneo, MQTT veya OPC UA sunucusu aracılığıyla Amazon AWS ve Microsoft Azure bulut platformlarına ve diğer üçüncü taraf sistemlere giden veri aktarımını sağlar. Başka konektörler geliştirilmektedir.

Uzmanlarımızdan Tavsiye Alın

Projenizi birlikte başarı öyküsüne dönüştürelim.

Bizimle iletişime geçin. Bu yolda size eşlik edelim. ifm sistem satış ekibimiz, ihtiyaçlarınızı karşılamak için stratejik danışmanlık, bireysel yazılım ve donanım çözümlerinin geliştirilmesi ve ilgili uygulamalardan diğer hizmetlere kadar, sizi tüm proje süresince destekler.