You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Konduktivitetsgivare

Konduktivitet för fasdetektering och CIP-system – en ny approach

Vi presenterar LDL-serien inom konduktivitetsgivare från ifm

Minska antalet felaktigheter som beror på tidsbaserade rengöringsprocesser.

Mätning vid varje del av utrustningen eller varje segment av processen verifierar produkten och bekräftar att rengöring eller spolning har genomförts ordentligt. Genom att eliminera en tidsbaserad processtyrning säkerställer du att rengörings- och spolningscyklerna endast körs så länge det är nödvändigt

Uppnå högre säkerhetsmarginal med feedback vid receptändringar och rengöringscykler.

Om det inte finns något sätt att mäta halten av kemikalier i ett CIP-system används en rent tidsbaserad metod. Detta förutsätter att hela systemet är inställt med korrekta kemikaliehalter och att tvättcykeln körs under tillräckligt lång tid.

  • Cykeltid innefattar vanligtvis en viss säkerhetsmarginal för att säkerställa fullständig rengöring.
  • Eftersom cykeltiden troligtvis är längre än vad som krävs, måste mer energi användas för att pumpa och värma upp vätskorna och mer resurser (rengöringsmedel, vatten etc.) behövs under cykeln.

Förbättra processprestandan med flexibla mätpunkter.

Kompensera arbetskostnaden för att lägga till fler punkter i ditt system genom att använda kostnadseffektiva instrument från ifm. Fler mätpunkter ökar din förmåga att segmentera och förfina styrningen av din process. Dessa ytterligare punkter förser dig med informationen som behövs för att förkorta cykeltider, minska användningen av vatten / kemikalier samt sänka energiförbrukningen.

En kompakt, högkvalitativ sensordesign förhindrar fel och oplanerad avbrottstid.

LDL-serien minskar antalet driftavbrott genom att erbjuda en allt-i-ett-sändare med IP-klassning IP68/IP69K. Den består av ett rostfritt stålhölje i ett stycke, och en maskinbearbetad mätspets utan vare sig terminalkammare eller kabelförskruvning som ofta utgör ställen där vatten tar sig in i givare som är installerade i fuktiga miljöer.

Förenkla installation och idrifttagning med kompakta plug-and-play-givare.

Många konduktivitetsgivare på marknaden är stora och klumpiga eller har prober med separata utvärderingsenheter som kräver matchning och kalibrering i fält. Den kompakta storleken hos LDL-serien gör att de lätt passar på små system och minskar den mekaniska påverkan på ditt rörledningssystem. Den vanliga 4-stiftiga elektriska M12-kontakten eliminerar behovet av att ansluta terminalkammare, och eftersom LDL är en allt-i-ett-sändare krävs ingen fältkalibrering – det är i praktiken en plug-and-play-enhet.

Fabrikskalibreringscertifikat kan laddas ned gratis från vår webbplats med givarens serienummer.