You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

För rent vatten: mäter konduktiviteten från 0,04 μS/cm

  • För effektiv, permanent kontroll av vatten- och processkvaliteten
  • Hygieniskt godkännande enligt EHEDG och 3A*
  • Kompakt givare som inte behöver ytterligare hårdvara för användning
  • Hög upplösning möjliggör detektering av minsta avvikelser

Säker lösning för permanent processkvalitet

Konduktivitetsgivaren LDL101 är det rätta valet där vattnets renhet är avgörande för produktens kvalitet eller processens tillförlitlighet. Givaren detekterar vattnets konduktivitet från ett värde på 0,04 μs/cm. Det gör den idealisk för applikationer där renat vatten används på alla nivåer. Det gäller t.ex. för mat- och dryckestillverkningen såväl som för halvledarindustrin, den farmaceutiska branschen och inom energiproduktionen. I kombination med ultraljudsgivaren SU PureSonic för flöden kan pålitliga kvalitetskontroller genomföras i t.ex. filtreringsprocesser.

Kvalitetsförsäkran och tillståndsövervakning

Den höga upplösningen och den förlustfria digitala överföringen av mätvärden via IO-Link möjliggör kontinuerliga exakta analyser av vattenkvaliteten som säkerställer felfria processer.
Om konduktivitetsvärdet stiger kan det tyda på att t.ex. filtren i produktionsprocessen av höggradigt renat vatten behöver underhållas.
LDL101 används vid övervakning av kylkretsen och kan detektera ökad mineralisering av vattnet så att motåtgärder kan vidtas innan rörsystemet drabbas av stora skador.

*I förberedelse

Tillbehör