1. Startsida
  2. RFID-identifieringssystem
  3. UHF-system 865 till 928 MHz

UHF-system 865 till 928 MHz

Identifiering inom produktion och logistik. Långa avkänningsavstånd, många taggar.

Gränssnitt
Ethernet TCP/IP/EtherNet/IP

Flexibel:
Ultra low, low, mid och wide range antenner till varje applikation.

Enkel:
UHF-utvärderingsenheter med fyra externa antennuttag.

Integrerad:
Ethernet TCP/IP och Ethernet IP-gränssnitt för parameterinställning och dataöverföring.

Robust:
Skyddsklasserna IP65/IP67 uppfyller alla krav för hårda industriella miljöer.

UHF utvärderingsenheter.
Som komponenter i UHF-systemplattformen är UHF-utvärderingsenheterna DTE810 och DTE910 kompatibla med UHF-banden i Europa respektive USA. Inställningen av motsvarande landsprofiler möjliggör användning av enheterna i många andra länder.

Ultra low och low range antenner.
Dessa antenner kännetecknas av närområdet. För att uppnå en hög selektivitet används de minsta möjliga mönster som hanterar korta läsintervall.

Mid-range antenner.
På grund av sina mindre dimensioner väljs mid range antennen för applikationer i närområdet eller långt ifrån med läsintervall upp till 2 m.

Wide range antenner.
Med en öppningsvinkel på 30 ° har dessa antenner utvecklats för applikationer i fjärrfält där läsintervall upp till 10 m krävs.

Olika utvärderingsenheter.

DTE810 / 910:
UHF-utvärderingsenheter för externa antenner för short range och wide range tillämpningar. Med digitala in-/utgångar och Ethernet-gränssnitt.

DTE820:
UHF-utvärderingsenheter med integrerad antenn och PoE (Power over Ethernet).

Long range för produktion och logistik: UHF RFID - systematisk insyn

RFID i applikationen.
UHF-systemplattformen från ifm används i produktion, intralogistik och transport på grund av applikationsspecifika antenner. Varor som förpackning eller pallar kan detekteras utan kontakt.

UHF RFID-systemet är optimerat för applikationer inom produktions- och materialflödesstyrning, tillgångs- och supply chain management samt track & trace.

Upp till 20 cm: ANT805 / ANT810.
(Ultra) Low Range antenn för selektiv detektering av enskilda produkter inom nära håll.

Upp till 2 m: ANT820.
Mid range antenn för pålitlig identifiering av större enheter, t.ex. på ett transportband.

Upp till 10 m: ANT830.
Wide range antenn för samtidig detektering av stora mängder, t.ex. lådor på pallar när grindar passeras.

RFID-system DTE - UHF-system 865 till 928 MHz