You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

3D-kamerabaserad plattform för robotik

Automatiserat styrt fordon

3D-avkänning av hinder

Autonoma transportsystem måste klara av två stora utmaningar: å ena sidan undvikande av kollisioner med föremål och personer, å andra sidan autonomt undvikande av hinder. De ofta använda säkerhetsskannrarna är här bara till begränsad hjälp, eftersom de bara känner av färdvägen i ett plan precis ovanför marken. Det är här som kameraplattformen visar sin fördel: den bearbetar signalerna från upp till sex 3D PMD-kameror som är monterade runt fordonet och utvärderar omgivningen tredimensionellt, dvs. både markområdet under säkerhetsskannrarnas synfält (t.ex. hål i marken) och vyn diagonalt uppåt. På så sätt detekteras även hängande laster som t.ex. kranhakar. Kraftfulla algoritmer säkerställer att felaktiga avkänningar praktiskt taget elimineras trots den höga avkänningsgraden.

Enkel integration

Användaren kan definiera zoner i form av segmenterade polygoner inom vilka systemet utvärderar beläggningen och förser fordonets styrsystem med tydliga data för säker och kollisionsfri körning.

Bild 1: Hindret framför fordonet projiceras på en karta på marken. En av de tre zonerna eller området i det så kallade beläggningsnätet matas då ut som belagd. Bild 2: Robotplattformen registrerar situationen på en 2D-bild och i 3D-avståndsdata.

Tillbehör