You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00

Radargivare för öppna och stängda behållare

Exakt mätning på öppna och slutna tankar och
behållare

Radarnivågivaren LW2120 mäter nivåer av flytande medier upp till tio meter exakt och utan blinda fläckar. Den 80 GHz-frekvens som används garanterar stabila och exakta mätresultat, även i närvaro av t.ex. ånga eller kondensat i tanken.

Med antennförlängningen, som finns som tillbehör, kan givaren även användas utanför slutna metalltankar, t.ex. på öppna kar.

Radarmätsystemet kan också tränga igenom icke-metalliska väggar, vilket gör att nivågivaren enkelt kan monteras ovanför plasttankar, t.ex. IBC-behållare.

Exakt övervakning i industriella miljöer

LW2120 i detalj

Utforska funktionerna hos den nya radarnivågivaren i vår 3D-modell, se produktfördelarna, läs om möjliga applikationer, ta reda på hur du ansluter LW2120 till befintliga styrenheter och upplev fördelarna med IO-Link. Om du har ytterligare frågor kan du gå till avsnittet Vanliga frågor.