• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Accelerometern detekterar acceleration i x, y och z riktning

  • Optimal tillståndsanalys tack vare accelerationsmätning i 3 axlar
  • För anslutning till VSE-diagnoselektronik
  • Universell användning tack vare IEPE-standard
  • Stort mätområde för många olika applikationsscenarion
  • Robusta höljen med kapslingsklass IP 67, IP 68 eller IP 69K

För en effektiv vibrationsdiagnostik

VSM-accelerationsgivaren kan detektera förändringar i vibrationer på x-, y- och z-axeln. Denna rumsliga uppfattning förenklar övervakningen av maskintillståndet där krafter och obalanser inte bara påverkar en enskild rörelseaxel, såsom är fallet med motorer och rörliga installationsdelar.

Viktig indikator för tillståndsövervakning

Accelerationssignalen spelar en viktig roll i tillståndsövervakningen av maskinen och anläggningen. Det är en indikator för olika symptom, så som obalans, skadade lager eller krascher som kan leda till maskinfel eller även irreparabla skador.
Detekterade rådata överförs för vidare utvärdering till en extern enhet, såsom VSE-diagnoselektronik från ifm.

Robust: MEMS-mätprincip

Accelerationsgivaren är baserad på ett MEMS-chip (kapacitiv mätprincip) och utformad för krävande industriella applikationar. Tack vare MEMS-tekniken kan givarens korrekta funktion kontrolleras aktivt via diagnoselektroniken (självtest).

Allmänt kompatibel: IEPE-standard

Givaren skickar sina data enligt IEPE-signalen, vilket är standard på marknaden, t.ex. för accelerationsgivare. Fördelen av IEPE-enheter är en konstant hög känslighet oavsett typ av anslutningsledning eller dess längd.

Tillbehör