• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Enkelt att implementera industriell tillståndsövervakning

  • Effektiv tillståndsövervakning online för enklare maskiner
  • Sömlös integrering direkt i industriella Ethernetsystem
  • Enkla realtidsindikatorer för automatiska varningar

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Ursprunglig signalinspelning för avancerade analyser
  • Det krävs inget kontrollskåp eller dyra ledningar tack vare IO-Link

Underhåll i realtid för industriella maskiner
Industrianpassat maskinskydd som kan integreras direkt i ditt befintliga kontrollsystemplattform. Maskinens tillstånd övervakas kontinuerligt avseende allmänna fel, komponentslitage och friktion. Det möjliggör en förutsägbar schemaläggning i tid för underhåll innan det inträffar en allvarlig skada eller störning och avbrottstid inom produktionen. Maskiner är kontinuerligt och varaktigt skyddade till skillnad från intermittenta övervakningssystem.

Enkel anslutning tack vare IO-Link
Det industriellt beprövade IO-Link-systemet förenklar integreringen av Industri 4.0-teknik direkt i din existerande kontrollplattform. Systemet kräver inga dyra sekundära nätverk, gateways eller IT-support. IO-Link-masterenheterna skickar statussignaler till kontrollenheterna och har förmågan att skicka kalkylerade och ursprungliga signaler till system på högre nivå för avancerade analyser.

Processvärden
Vibrationsgivaren VVB001 inhämtar och analyserar internt olika processvärden som används för att detektera maskinfel.

v-RMS (Löshetstillstånd i maskinen) (Machine looseness conditions)
Effektivt värde av vibrationernas hastighet, indentifierar komponenters utmattningtrötthet.

a-RMS (Friktionstillstånd i maskinen) (Machine friction conditions)
Effektivt accelerationsvärde, identifierar mekaniska nötningar.

a-Peak (Smällar i maskinen) (Machine impact conditions)
Maximal acceleration, identifierar mekanisk påverkan.

Crest-Factor (amplitudfaktor)
a-Peak/a-RMS, är en av de viktigaste mätningarna av maskinens totala tillstånd.

Temperatur
Identifierar en stigande temperatur som på grund avföranletts av extrem friktion eller andra effekter (t.ex. elektriska orsaker).

Rådata (raw data)
För att genomföra detaljerade analyser eller orsaksanalyser efter skador, levererar givaren även rådata på accelerationen. På förfrågan lämnas dessa ut som BLOB (Binärt stort objekt)-data och vidarebefordras via IO-Link. Systemet kan registrera driftförhållandet i 4 sekunders intervall och vidarebefordrar data under några minuter till system på högre nivå.