• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Konfigurerbara signallampor

  • Perfekt synlighet
  • Modern LED-RGB-teknik – lång livslängd, minskad lagerhållning
  • Olika lägen som kan konfigureras via IO-Link eller meny för inställningar
  • Även som standardversion med digitala ingångar
  • Lätt att installera

Hög prestanda

Signallampor används för visning av tillstånd eller som varningsenheter överallt i fabriker på maskiner, transportband och anläggningar. De innovativa signallamporna från ifm erbjuder flera fördelar gentemot konventionella signallampor och lämpar sig därför i krävande applikationer.

Flexibel konfiguration

Generellt måste signallampor anpassas till applikationen. Istället för att ödsla tid och ansträngningar på att skruva ihop olikfärgade moduler på varandra gör den nya LED-RGB-tekniken det möjligt att anpassa signallampan utifrån behov (t.ex. kontinuerligt ljus, blinkande ljus, blixtljus, olika färger, siren). Detta minskar antalet varianter samt behovet av lagerhållning.

Versioner

Signallamporna DV13xx / DV15xx har digitala ingångar och kan konfigureras med hjälp av en inställningsknapp på enheten. Signallamporna DV23xx / DV25xx kan styras och ställas in via IO-Link utan en inställningsknapp.

För krävande miljöer

Varken vatten eller damm fastnar på lampkroppens släta yta. Detta förhindrar att smuts fastnar, vilket säkerställer synligheten för signallampan på lång sikt.
Inga metallkomponenter, t.ex. skruvar eller hankontakter, är exponerade. Det innebär att lamporna är särskilt lämpade för användning i livsmedelsindustrin och i den medicinska, farmaceutiska eller kemiska sektorn.

Optimal synlighet

Den patentskyddade tekniken skapar en stark kontrast mellan lysdiodens ljuspunkt och omgivningen. Det garanterar optimal synlighet, särskilt vid inverkan från externt ljus, t.ex. i närheten av stora fönster.

Lång livslängd

Användningen av LED-tekniken innebär att signallampans livslängd är mycket lång.

Anpassningsbar

Tack vare LED-RGB-tekniken kan signallampan anpassas individuellt (kontinuerligt ljus, blinkande ljus, blixtljus, olika färger). Detta minskar antalet varianter samt behovet av lagerhållning.
Lampan kan försättas i olika driftlägen, t.ex. i analogt läge för nivåindikering. För sirenen går det att ställa in 7 olika signaltoner.

Lätt att installera

En fixtur medföljer enheten. Dessutom finns en version med monteringsfot tillgänglig vilken gör det möjligt att placera den högre upp. Monteringsfoten kan vridas 90 grader vilket gör det möjligt att montera den på väggen utan ytterligare tillbehör. Dessutom finns tillbehör för stolpmontering tillgängligt.