You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Flödesmätare för tryckluft upp till DN250

  • Exakt allokering av energikostnader tack vare exakt förbrukningsmätning
  • Förbättrad energieffektivitet via läckageövervakning
  • Grunden för ett energihanteringssystem enligt EMAS eller DIN EN ISO 50001
  • Tryckövervakning tack vare den integrerade tryckgivaren
  • Olika processvärden som indikeras samtidigt röjer undan behovet av flera instrument.

"Allt-i-ett-givare" sänker kostnader

SDG-tryckluftsmätaren är mycket mångsidig. Tack vare de extra integrerade givarna för tryck och temperatur kan användaren se fyra processvärden (flödeshastighet, tryck, temperatur och totalförbrukning) på en gång, vilket ger information om systemets energieffektivitet.

ifm erbjuder en bred portfölj av exakta inline-givare från DN8 till DN250 och täcker därmed alla applikationer.

Energiövervakning i korthet

Processvärdena kan alltid övervakas effektivt via den integrerade TFT-displayen, som gör det möjligt att välja mellan fyra individuellt justerbara grafiska layouter med flexibel orientering. Dessutom kan alla processvärden överföras snabbt och enkelt via IO-Link.

Upptäck fördelarna med effektiv tryckluftsövervakning med ifm. I den digitala maskinhallen diskuterar våra experter ämnen som:

  • Detaljerad förbrukningsmätning på slutmaskinen – från hårdvara till mjukvara (0:00-19:17)
  • Tryckluftsövervakning på distributionsledningen – kostnad- och läckageattribution på ett enkelt sätt (19:17-31:50)
  • Registrering av nyckeltal för energi och beräkning av kompressoreffektivitet (31:51-35:59)

Förbättrad energieffektivitet tack vare den integrerade läckageövervakningen i installationen

Den exakta flödesövervakningen gör det möjligt att upptäcka läckage och spara energikostnader. Dessutom möjliggör enhetens höga repeterbarhet exakt fördelning av tryckluftskostnaden för respektive produktionslinje samt optimerad beräkning av produktionskostnaden.

Tack vare den integrerade tryckmätningen ger våra tryckluftsgivare möjlighet att övervaka tryckluftssystemets allmänna driftstryck. Genom att skapa en tryckskillnad mellan generatorn och konsumenten kan tryckfallet i rörsystemet också övervakas och optimeras. Men även ett sjunkande tryck, till exempel orsakat av smutsiga filtersystem, detekteras kontinuerligt.

Grunden för ett konsekvent energihanteringssystem enligt EMAS eller DIN EN ISO 50001

Enligt EU:s direktiv om energieffektivitet har alla medlemsstater åtagit sig att uppnå energibesparingar. Kravet för att få energiskattereduktion är att införa ett energihanteringssystem.
Kombinationen av den nya tryckluftsmätaren och regelbundna kalibreringar ger en optimal grund för detta.