You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Helt unikt: mät luftspalt med högre noggrannhet än någonsin

  • Luftspalten matas ut som ett absolut värde med en repetitionsnoggrannhet i mikrometerområdet
  • Korrekta värden hela tiden tack vare tryckkompenserad mätprincip
  • Snabb översikt över all viktig information som spaltvärde, flöde och tryck
  • Den självrengörande mätkanalen klarar till och med spolluftryck

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Enkel programmering av börstatus med bara ett klick

Permanent positionsövervakning

SDP-luftspaltgivare detekterar avståndet mellan ytan och ett objekt med konsistent hög noggrannhet och matar ut det som ett absolut värde. Givaren detekterar tillförlitligt även i planposition på ytan, s.k. nollspalt. Eftersom spalten beräknas baserat på tryck och flöde, är mätningen korrekt hela tiden inom det normala drifttrycksområdet mellan 1 och 3 bar oberoende av tryckvariationer, antal och diameter för munstyckena.

Klassificerad för högt tryck med självrengörande effekt

Det robusta mätröret klarar även spollufttryck. På så sätt krävs inte omkoppling mellan spolning och mätning. Positiv effekt: Mätelementet rengörs också och defekter på grund av föroreningar förhindras.

Snabb installation

Luftspaltgivaren kan programmeras så att den detekterar både via knapparna och via den externa ingången eller med en klick via IO-Link. Installationstiden för systemet kan därför reduceras i hög grad via produktbyte.