You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States

Rakt in i hetluften: Flödesgivare garanterar säkerheten

  • Speciellt utvecklad för in- och utluftövervakning på maskiner
  • Särskilt anpassad för luft för optimal funktion
  • Robust prob för krävande applikationer
  • 2-i-1: Flödeshastighet och temperatur

Förbättrad prestanda tack vare IO-Link

  • Flexibel parameterinställning, diagnostik och datahantering tack vare IO-Link

Ett måste för extraktionssystem på maskiner
Vid bearbetning eller formningsprocesser kan användning av kylmedel t.ex. generera toxiska aerosoler, rök eller ånga. Extraktionssystem säkerställer att dessa inte läcker ut ur maskinen. Det viktiga här är att upprätthålla en ideal flödeshastighet. Om sugkapaciteten är för låg, kan inte de farliga ångorna sugas ut helt. Å andra sidan kan ett för kraftigt extraktionsflöde suga in flisor eller kylvätska som täpper igen filtret. Flödesgivaren som fungerar enligt den kalorimetriska mätprincipen har utvecklats särskilt för det här syftet. Den utmärker sig med en robust prob helt i metall som är beständig mot aggressiva aerosoler, ångor och andra partiklar i den utsugna luften. Detta säkerställer en lång livslängd för givaren. Den integrerade temperaturmätningen reducerar kostnader och installationskomplexiteten eftersom ingen ytterligare givare krävs.