• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Enkelt och bra, dubbelt så effektivt: givaren mäter acceleration på två axlar

  • Optimal tillståndsanalys tack vare accelerationsmätning på två rörelseaxlar
  • För anslutning till VSE-diagnoselektronik
  • Universell användning tack vare IEPE-standard
  • Stort mätområde för många olika applikationsscenarion
  • Robust IP 67-konstruktion

För en effektiv vibrationsdiagnostik

Accelerationsgivaren VSM102 kan detektera radiella och axiella vibrationsförändringar. Detta gör det till exempel lättare att övervaka tillståndet hos vinkelkontaktkullager eller extruders, liksom andra system där krafter och obalanser verkar på mer än bara en rörelseaxel.

Viktig indikator för tillståndsövervakning

Accelerationssignalen spelar en viktig roll i tillståndsövervakningen av maskinen och anläggningen. Den indikerar symtom som obalans, lagerskador eller krasch som kan leda till maskinfel om de inte upptäcks i ett tidigt skede. Detekterad rådata överförs för vidare utvärdering till en extern enhet, såsom VSE-diagnoselektronik från ifm.

Robust: MEMS-mätprincip

Accelerationsgivaren VSM102 är baserad på ett MEMS-chip (kapacitiv mätprincip) och är utformad för krävande industriella applikationer. Tack vare MEMS-tekniken kan givarens korrekta funktion kontrolleras aktivt via diagnoselektroniken (självtest).

Allmännt kompatibel: IEPE-standard

Givaren överför sina data enligt IEPE-signalen, vilket är en etablerad standard, t.ex. för accelerationsgivare. Fördelen med IEPE-enheter är deras konsekvent höga känslighet – oavsett typ och längd på anslutningskabeln.

Tillbehör

Anslutningsteknik