You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Exakt & bekväm: radarstyrd nivågivare med IO-Link

Exakt & bekväm: radarstyrd nivågivare med IO-Link

  • En frekvens på 80 GHz möjliggör nivåmätning med millimeterprecision på upp till 10 meter
  • Kontaktlös mätprincip: inga felfunktioner på grund av avlagringar eller slitage
  • Certifierad för användning i hygieniska områden
  • Enkel installation och underhållsfri drift
  • Fjärrstyrd inställning av givarparametrar och nivåövervakning via anslutning till IT-systemet

Problemfri övervakning av stora tankar

Med nivågivaren LW2720 kan vätskemedienivån i upp till 10 meter höga tankar övervakas exakt utan att den missar dolda utrymmen. Den kontaktlösa radarmätningsprincipen förhindrar felfunktioner eller störningar hos givaren som orsakas av vidhäftande viskösa medier eller uppstår genom skador från omröraren.
Frekvensen på 80 GHz garanterar stabila och precisa mätresultat även vid närvaro av ånga eller kondens i tanken. Givaren är konstruerad för användning i hygieniska områden så att även CIP- och SIP-processer eller användningen av spraykulor inte påverkar givarens felfria funktion.

Mer bekvämlighet tack vare IO-Link

Det kraftfulla LW2720-paketet kompletteras av följande komfortfaktorer: Givaren kan installeras på bara några få minuter och givarparametrarna kan enkelt ställas in och läsas av bekvämt via IO-Link.

Precis & bekväm: radar-nivågivare med IO-Link

Problemfri övervakning av stora tankar

Med nivågivaren LW2720 kan medievätskenivåer i upp till 10 meter höga tankar övervakas exakt och utan blinda zoner. Den kontaktlösa mätningsprincipen med radar förhindrar störningar eller funktionsavbrott hos givaren som orsakas av vidhäftande viskösa medier eller skador från omrörare.

Tillbehör